20. výročie mreže na tuneli Dielik sme oslávili jej odstránením

Tunel pod Dielikom sa môže opäť stať významným zimoviskom netopierov. Dňa 8. novembra 2017 bola na východnom vstupnom portáli tunela pod Dielikom odstránená mreža. Svoju funkciu ochrany zimujúcich netopierov pred náhodnými návštevníkmi tunela nikdy neplnila.

20. výročie mreže na tuneli Dielik sme oslávili jej odstránením

Tunel pod Dielikom je jednokoľajový železničný tunel štandardných rozmerov, budovaný počas 2. svetovej vojny ako súčasť plánovanej trate Revúca – Tisovec. Práce prerušilo Slovenské národné povstanie. Výstavba trate stratila význam po kapitulácii Maďarska, kedy boli južné časti Slovenska opäť pripojené k Československu.  Koľaje tu nikdy položené neboli.

Celková dĺžka tunela je viac ako 3 km, pričom stropná časť západného portálu pri Tisovci je prevalená a zatopená. Lokalita je významným zimoviskom netopierov. Zaznamenaný bol výskyt 11 druhov netopierov. Dominantnými boli druhy tvoriace masové agregácie (večernica malá - Pipistrellus pipistrellus, uchaňa čierna - Barbastella barbastellus, lietavec sťahovavý - Miniopterus schreibersii). V rokoch 1993–1999 sa celková početnosť zmiešaných zimujúcich agregácií pohybovala od 1300 až do necelých 10000 jedincov. V roku 1994 bola lokalita vyhlásená za chránený areál so štvrtým stupňom ochrany.

Počet netopierov však po roku 2000 klesol na minimum, čo predstavuje len pár desiatok jedincov. Nevhodná medializácia unikátnej prírodnej a kultúrnej hodnoty spôsobila zvýšenú návštevnosť na lokalite. Celoročne otvárateľná mreža umožňovala vstup do tunela a pozorovanie či fotografovanie zimujúcej kolónie. Faktom je, že stredná časť tunela je zároveň jeho najvyšším bodom, preto sa vplyv zdržiavania sa návštevníkov v podzemnom priestore na zmenách mikroklimatických podmienok prejavoval okamžite. Na miesta, kam často ľudská noha vkročí, prichádzajú aj zvedavé predátory. Preukázaná bola predácia netopierov kunou skalnou. Netopiere všetok tento nápor vyrušovania v lokalite nezvládli a priestor postupne opustili. 

Mreža bola pred dvadsiatimi rokmi inštalovaná v dobrom úmysle chrániť netopiere. Dnes už diskutujeme aj o tom, že jej samotná konštrukcia prekrývajúca vstupný portál mohla byť tiež dôvodom, prečo sa lietavce sťahovavé na túto lokalitu už nevrátili. Veríme, že odstránenie mreže prinesie do ďalších sezón pre netopiere pozitívne zmeny. Vďaka vode naakumulovanej pred vstupným portálom, ktorá neustále vyteká z tunela a preto hladina v zime nezamŕza, je v súčasnosti vstup návštevníkov do tunela výrazne obmedzený. Netopiere môžu opäť úspešne a nerušene prezimovať. Otázne zostáva, či jedince budú týmto podmienkam dôverovať a zoskupia sa do krásnych zimujúcich agregácií tak ako tomu bolo v minulosti.

Ďakujeme Štátnej ochrane prírody SR, Správe NP Muránska planina za personálnu a finančnú výpomoc.  

Aktivita bola realizovaná v rámci grantu Visegrad "Let's be friendly to bats together".

Marcel Uhrin

15.01.2018 - 16:13 Tak sa to nakoniec podarilo. Som zvedavý, čo to prinesie.

Darujte 2% z dane

Vďaka Vám dokážeme viac!

Priama podpora

Ak 2% z dane nie sú pre Vás vhodné
Vyzbierali sme už €. Ďakujeme