banner

Lesné biotopy

Časť druhov našich netopierov žije skrytým spôsobom života. Nachádzame ich v lesoch v dutinách stromov, pod kôrou alebo v lesných chatkách pod drevenými obkladmi, okenicami a pod. Medzi takéto druhy patria najmä raniak hrdzavý, raniak malý, netopier riasnatý, netopier veľkouchý, netopier fúzatý, netopier Brandtov, netopier vodný, netopier pobrežný, večernica parková, večernica severská, večernica pestrá. Tieto druhy aj zimujú v takýchto úkrytoch. Ide hlavne o staré a dostatočne veľké stromy s dutinami, kde ani v tuhých zimách nevymrznú. Preto je pre tieto druhy veľmi potrebné ponechávať v lesných porastoch dostatok starých a prirodzene dutých stromoch. Na rozdiel od vtákov, kolónia netopierov potrebuje pre svoju existenciu niekoľko dutín, ktoré pravidelne strieda, čo ešte viac zväčšuje význam dostatku týchto úkrytov. Prírode blízke hospodárenie v lesoch je predpokladom prežitia týchto druhov. Poodhaliť život "lesných netopierov" nám pomáhajú aj špeciálne búdky pre netopiere, ktoré však nie sú trvalo-udržateľným riešením ich ochrany. V zahraničí sa používajú aj ako súčasť prevencie proti škodcom v intenzívne obhospodarovaných porastoch, kde chýbajú prirodzené dutiny.

 

Podporte nás

Vyzbierali sme už €. Ďakujeme