Našiel som netopiera

Netopiere sú plaché voľne žijúce zvieratá, preto človek s nimi neprichádza bežne do styku. Čo robiť, ak ste predsa našli netopiera? Možno sa stratil, je vyčerpaný alebo zranený.

Netopiere sa v strachu hlasno ozývajú, aby získali rešpekt. Ignorácia tejto hlasovej hrozby môže viesť k pohryznutiu. Rovnako ako iné voľne žijúce živočíchy môžu netopiere prenášať rôzne infekcie. Preto je potrebné manipulovať s jedincami výhradne v ochranných rukaviciach.

Pripravte si menšiu papierovú či kartónovú krabicu, do ktorej vložíte pokrčenú handru alebo papierové obrúsky. Vezmite netopiera a umiestnite ho do krabice. Krabicu zatvorte. Pozor: netopiere sú umelci úniku, preto veko na krabici dobre utesnite, prípadne prelepte lepiacou páskou.

Následne nás prosím informujte o náleze a držbe jedinca, aby sa mu čo najskôr dostala odborná starostlivosť.

(kliknutím na ikonu sa zobrazia podrobnejšie informácie spolu s kontaktnými údajmi)
- Štátna organizácia    - Člen SON    - Rehabilitačné centrum

 

Rehabilitácia zranených a dočasne hendikepovaných jedincov

Rehabilitácia zranených a dočasne hendikepovaných jedincov

Podporte nás

Vyzbierali sme už €. Ďakujeme