Chiropterologický seminár

25 rokov | years of SON

salaš Zbojská | Národný park Muránska planina
26-28. september 2018

Vážení priaznivci netopierov,
je nám veľkou cťou vás pozvať na Chiropterologický seminár 2018, ktorý organizuje Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku v spolupráci s NP Muránska planina. Cieľom seminára je osláviť 25. výročie založenia Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (predtým Skupiny pre ochranu netopierov).

Dear bat friends,
it is a great pleasure to welcome you to the Chiropterological Seminar 2018 organised by the Slovak Bat Conservation Society (SON) in cooperation with the Muránska Planina National Park. The objective of the seminar is to celebrate 25th anniversary of the establishment of the Slovak Bat Conservation Society (formerly Slovak Bat Conservation Group).

Miesto | Venue

Salaš Zbojská sa nachádza na území NP Muránska planina v sedle Zbojská medzi obcou Pohronská Polhora a mestom Tisovec. Seminár sa bude konať v konferenčných priestoroch salaša. Konferenčná miestnosť na prízemí má kapacitu približne 100 osôb. K dispozícii je ubytovanie na poschodí pre 50 osôb v dvoj-, troj-, päť-, šesť- a osem-lôžkových izbách. Parkovanie pre účastníkov seminára je zdarma.

The chalet Zbojská is situated in Muránska planina National Park in the mountain saddle Zbojská between Pohronská Polhora village and Tisovec town. The conference room situated on the ground floor has a capacity of about 100 seats. Accommodation on the second floor for 50 participants is available in two-, three-, five-, six- and eight-bed rooms. Free parking is available at the car park for seminar participants.

Program | Programme

Presný program seminára bude závisieť od počtu zaregistrovaných prezentácií. Účastníci budú mať možnosť si vypočuť rôzne prednášky na tému výskum a ochrana netopierov a podieľať sa na diskusiách o rôznych aspektoch výskumu a ochrany netopierov. Podrobný program bude zverejnený začiatkom septembra.
K dispozícii bude stôl pre výmenu publikácií a ostatných materiálov medzi účastníkmi seminára. Na záver je naplánovaná odborná exkurzia k zabezpečeným vchodom významných zimovísk v starých banských dielach. V neskorých septembrových dňoch sa v Revúckej vrchovine dá predpokladať ešte pomerne príjemné počasie.

Time schedule of the programme depends on the number of registered presentations. Participants will hear various talks about research and conservation of bats and have the opportunity to take part in discussion about a broad range of topics of scientific and conservation importance. More details are coming in early September.
A bench will be available for literature and other material exchange between participants as well. Finally, a post-congress field excursion to the secured entrances of important hibernacula shelters of bats is scheduled as still pleasant weather in late September is expected in Revúcka vrchovina Mts.

Prezentácie | Presentations

Dĺžka jedného príspevku je 15 min + 5 min diskusia. Odporúčaný formát prezentácie je .ppt alebo .pdf.

Length of the presentation is 15 min + 5 min for discussion. Please prepare your presentations in .ppt or .pdf format.

Streda | Wednesday, 26. september
Príchod a ubytovanie účastníkov | Arrival and board of participants
17:00–20:00, Členská schôdza SON | Meeting of SON members

Štvrtok | Thursday, 27. september
Prezentácia príspevkov | Presentation of papers
Večerný výjazd do terénu, odchyt a detektoring | The evening field trip, mist-netting and bat-detectors

Piatok | Friday, 28. september
Odborná exkurzia | Post-seminar tour

Registrácia | Registration

Najneskorší termín registrácie a prihlásenia príspevkov je 15. september 2018.
Kliknite sem pre REGISTRÁCIU. Úspešná registrácia Vám bude potvrdená e-mailom. Seminár je bez registračných poplatkov.
Po zaregistrovaní, bude na Váš e-mail doručená predfaktúra vo formáte PDF, zahrňujúca sumu za Vami vybrané ubytovanie a stravu. Predfaktúra musí byť uhradená len bankovým prevodom v mene Euro (EUR), na číslo účtu (IBAN), ktorý bude uvedený na predfaktúre.

The deadline for registration and abstract submission is 15 September 2018. Click here for REGISTRATION. Successful registration will be confirmed to your e-mail. The seminar is without registration fees.
A proforma PDF invoice including your sum for selected accommodation and meals will be sent to your e-mail after registration. This proforma is to be paid via bank transfer only and payment must be made in Euros (EUR) to the account that will be provided in the invoice.

Exkurzia | Post-seminar tour

Prosíme, v registračnom formulári označte, či máte záujem zúčastniť sa odbornej terénnej exkurzie 28. septembra (piatok). Exkurzia je bez poplatku. Doprava bude spoločným autobusom. Navštívime zabezpečené staré banské dielo v blízkosti obce Rákoš, ktoré je významným zimoviskom Miniopterus schreibersii v Revúckej vrchovine. Stretneme sa pred konferenčnou miestnosťou na Zbojskách o 9:00. Exkurzia bude trvať približne 4 hodiny (návrat na Zbojská je plánovaný o 13:00).

Please, in registration form indicate whether you are interested in attending the post congress field excursion on 28 September (Friday). This tour is organised for free. Transport will be provided by bus. We will visit protected old mines which is important hibernaculum of Miniopterus schreibersii near Rákoš in Revúcka vrchovina Mts. We will start from the front of conference room at Zbojská at 9:00 am. The tour will take about four hours (return to Zbojská is scheduled at 01:00 pm).

Kontakt | Contact

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať | Feel free to ask your questions using this form


Tešíme sa na vás na Zbojskách | We are looking forward to see you at Zbojská!
V mene organizačného výboru | On behalf of the Organizing Committee
Denisa Löbbová, Milan Hrivňak & Peter Kaňuch