Kremnické bane - Šturec

V posledných mesiacoch sa veľa porozprávalo o znovu otvorený ložiska zlata v Kremnici. Za všetkým stojí kanadská spoločnosť, ktorá založila sesterskú Slovenskú firmu Kremnica Gold. Nechcem tu rozpisovať či to má vplyv na okolitú prírodu alebo nie, ale ...

V posledných mesiacoch sa veľa porozprávalo o znovu otvorený ložiska zlata v Kremnici. Za všetkým stojí Kanadská spoločnosť, ktorá založila sesterskú Slovenskú firmu Kremnica Gold. Nechcem tu rozpisovať či to má vplyv na okolitú prírodu alebo nie, ale ... Lokalita, kde by sa malo ťažiť sa nachádza severozápadne od mesta Kremnica a je známa pod menom Šturec. Nachádzajú sa tu staré banské diela v blízkosti šachta Ludovik. Na všetkom je ale zaujímavé, že zlato sa má ťažiť povrchovou formou obrovského lomu a následným systémom odlučovania zlata a striebra za pomoci kyanidu v systéme dvoch odkalísk. Vznikne tak ,,kráter" o hĺbke asi 200 metrov. Prečo to ale všetko spomínam? Ako som už naznačil v priestore sa nachádzajú aj potenciálne podzemné priestory, kde by mohli byť hibernujúce netopiere. A tak som sa začiatkom tohto roka vybral pozrieť zopár starých banských diel. Keď som bol na strednej škole pravidelne sme s spolužiakmi chodili do týchto starých baní no nie za poznaním netopierov ale len tak pre zábavu. Dobre som poznal vchody do systému štôlní Václav (sever, stred a juh) a tak som sa vybral na chiropterologický prieskum. Niekoľko málo údajov už publikovali Ceľuch & Kaňuch v katalógu zimovísk netopierov Slovenka z roku 2001. Prešiel som úvodné časti štôlní Václav sever, Václav stred a Václav juh a výsledok ma nemilo prekvapil. Žiadne netopiere? Prečo?
Pre objektívnosť treba povedať, že som prešiel iba zlomok z celého banského systému, všetky štôlne sú prepojené a tak vzniká veľký dynamický komplex cirkulujúceho vzduchu, veľké výkyvy teplôt a keď sa k tomu pridá ešte časté navštevovanie štôlní zberačmi minerálov je z toho takýto výsledok. No má to aj inú stránku pohľadu. Pri vychádzaní zo štôlne som stretol pána, ktorý má na starosti "mediálny marketing" firmy Kremnica Gold. Pozval ma do priestorov informačnej kancelárie, kde som si prečítal vypracovanú správu pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie, čiže EIA. Zaujímala ma časť zoologická charakteristika, samozrejme tam nebola ani zmienka o výskyte netopierov či už v okolitých lesných porastoch alebo v podzemných priestoroch. S určitosťou sa v tomto priestore nachádzajú netopiere či už typické lesné druhy alebo hibernujúce netopiere, ale treba uskutočniť komplexný prieskum celého okolia starých banských diel. Tu sa vynára otázka: Neuskutočníme prieskum netopierov v oblasti Kremnica - Šturec?

Peter Bačkor