Počet nájdených výsledkov: 14
Prvé jarné čistenie, kostol Očová
Tak ako býva dobrým zvykom ani tento rok sme nevynechali štart do nastávajúcej "letnej" chiropterologickej sezóny ako ináč nezištnou pomocou pre vybrané farnosti.
30.03.2014
Mikulášske čistenie – Podkonice
V priestore nad hlavnou loďou resp. oltárom, kde sa nachádzala kolónia netopiera veľkého..
16.12.2014
Kolónia v Ratkovej potrebuje opäť našu pomoc
Milí členovia, chceli by sme vás vyzvať k zapojeniu sa do čistenia a realizácie drobných rekonštrukcií kostola Ratková, v ktorom sídli jedna z našich najväčších letných kolónií netopiera obyčajného..
03.01.2015
,,Protichemický útok“ na kostol
Minulý rok sme čistili kostol na Mikuláša tento rok sme si povedali, že by nebolo od veci urobiť čistenie na deň vtákov. Slovo dalo slovu...
01.04.2015
Čistenie kostola v Lysej pod Makytou
Pokračovanie našej „guánovej tradície“ nás tentoraz zaviedlo do Rímskokatolíckeho kostola v Lysej pod Makytou, kde bolo našou úlohou poupratovať po kolónii netopiera obyčajného, ktorá dlhoročne využíva podkrovie tohto kostola. Je to jedna z desiatich lokalít...
13.11.2015
Čistenie kostola v Blhovciach
Konala sa dobrovoľná akcia - čistenie podkrovia kostola od guána.
19.04.2017
Pol tony guána z jedného podkrovia
27. októbra 2017 sa nám v priebehu troch hodín podarilo naplniť 40 vriec guánom, čím sme odbremenili kamenné klenby o vyše pol tony váhy. Guáno poputuje do mnohých záhrad na rôzne miesta Slovenska - dopyt po tomto kvalitnom hnojive je nemalý.
05.11.2017
Gréckokatolícka cirkev v Kojšove sa tiež delí o strechu nad hlavou s netopiermi
Malebnú obec Kojšov posadenú do úpätia lesnatých Volovských vrchov zdobí chrám zasvätený Svätým Apoštolom Petrovi a Pavlovi. Chrám má nielen kultúrno-historickú hodnotu. Jeho podkrovie je tiež domovom pre kolóniu vzácnych netopierov.
22.02.2019
Zahájili sme sezónu čistenia podkroví
Nový priemyselný vysávač mal svoju premiéru už v minulom roku vo veži evanjelického kostola v Jelšave. V sobotu (19. 10.) nám poslúžil aj v obci Lipovec a Ratková. Vo veži kostola v Lipovci nás čakala celá tona guána!
20.10.2019
Kým netopiere spia zimným spánkom, my sa staráme o ich letné úkryty
Netopiere sa po zime začnú vracať do svojich letných obydlí, akými sú podkrovia budov, najmä kostolov. Tam vytvoria samičie kolónie a budú vychovávať svoje mláďatá.
29.02.2020
Aby sa netopiere po zime mali kam vrátiť!
Ochrane kolónii vo veži kostola v Očovej sa venujeme už dlhé roky. Čistenie podláh od guána prebieha v našej réžii od roku 2014. Dnes sme sa popasovali s problémom prepadu guána cez zvony a neželanému vletovaniu holubov do veže.
25.03.2020
Čistili sme podkrovie kostola v Hronci
V obci Hronec pri Brezne sa nachádza krásny chrám - farský kostol sv. Klementa. V jeho podkroví v letných mesiacoch sídli kolónia netopierov.
27.12.2020
Vyčistili sme vežu ev. a. v. kostola v Očovej
Posledný marcový deň, v piatok 31. sme sa rozhodli vyčistiť vežu evanjelického kostola v Očovej (okres Zvolen) od guána.
16.04.2023