Úspešná Batnight v Rajci

V nedeľu 1. septembra 2013 sa v Rajci uskutočnil netopierí večer - Batnight...

V nedeľu 1. septembra 2013 sa v Rajci uskutočnil netopierí večer - Batnight. Pozvanie na túto akciu prijalo takmer 100 ľudí. Úvod stretnutia patril prednáške o netopieroch Rajeckej doliny, využití ultrazvukových detektorov vo výskume, výsledkoch monitoringu a ochrane dážďovníkov a netopierov pri zatepľovaní panelových domov.

Viac informácií nájdete na stránke OZ Tilia tu, kde máte možnosť si prehliadnuť aj bohatú galériu fotografií z tohto podujatia.

DL