Večernica Saviho (Hypsugo savii)

Večernica Saviho (Hypsugo savii)
Latinský názov Hypsugo savii
Dĺžka tela 40-54 mm
Dĺžka predlaktia 30-36 mm
Rozpätie krídel cca. 22 cm
Hmotnosť 5-10 g
Frekvencia 35


Spôsob lovu prvý nález v roku 2005, druh otvoreného priestoru
Úkryt (leto) štrbiny v budovách hlavne v mestách
Úkryt (zima) štrbiny v budovách a podzemných priestoroch