Netopiere a epidémia koronavírusu

Prinášame vám niekoľko odborných informácií k epidémii koronavírusu v spojitosti s netopiermi od Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. z Českej společnosti pro ochranu netopýrů. 16.03.2020, 12:58


Kým netopiere spia zimným spánkom, my sa staráme o ich letné úkryty

Netopiere sa po zime začnú vracať do svojich letných obydlí, akými sú podkrovia budov, najmä kostolov. Tam vytvoria samičie kolónie a budú vychovávať svoje mláďatá. 29.02.2020, 18:29


Boli sme na stretnutí k výrubom stromov v Košiciach

Pred časom sme písali o nešťastnom výrube stromov na Národnej triede v Košiciach. Máme veľlý záujem predchádzať takýmto nešťastiam. Preto sme sa stretli na pôde Správy mestskej zelene v Košiciach a dohodli sa na ďalšom postupe. 21.02.2020, 13:38


Reconstruction of buildings

Why are bats present in towns? Bats make use of objects and buildings created by people. For instance the attics of churches and other old buildings ... 26.03.2018, 21:20


Chcete mať doma netopiere?

Netopiere veľmi radi príjmu nový úkryt, pretože úkrytov je stále nedostatok. Zvlášť v ľudských sídlach, kde zaniká veľké množstvo úkrytov – hlavne v p... 22.04.2017, 17:08


Podkrovia kostolov

Druhy vyskytujúce sa na podkroviachTu pripadá do úvahy viacero druhov – tri druhy podkovárov, ktoré sú charakteristické zabaľovaním sa do lietacích bl... 02.03.2017, 13:23