Address of head office:
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON)
Andraščíkova 618/1
ZIP Code: 085 01
Town: Bardejov, Slovak Republic

e-mail: info@netopiere.sk  

Identification number: 356 45 199, VAT number: 202 156 7350

Bank account number: IBAN SK34 1100 0000 0026 2278 0952
Address of our bank:
Tatra banka a.s. 
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55, Slovakia

Address of a ringing central SON
Ústav ekológie lesa SAV
Štúrova 2
960 53 Zvolen
Slovakia
kanuch@netopiere.sk