Počet nájdených výsledkov: 2
Zahájili sme implementáciu projektu HUSKROUA /1702/6.1/0021 BAT4MAN
Hlavným cieľom projektu BAT 4 MAN je podpora udržateľného využívania životného prostredia v cezhraničných regiónoch Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny spoločnou ochranou netopierov v rámci aktívnych ochranárskych opatrení, kampaní na zvýšenie povedomia verejnosti a šírením príkladov dobrej praxe pre miestne komunity.
20.04.2020
Raising environmental awareness in local communities by joint conservation of bats in cross border regions of Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine
The overall objective of the BAT 4 MAN Project is to support the sustainable use of the environment in cross border regions of Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine by joint protection of bats in the frame of active conservation actions, public awareness campaign and imparting good practices for local communities.
15.05.2020