Výrub stromov v Košiciach si vyžiadal obete

POZOR, NIEKTORÉ FOTOGRAFIE NIE SÚ VHODNÉ PRE CITLIVÉ POVAHY

Výrub stromov v Košiciach si vyžiadal obete

V sobotu 18.1.2020 prebiehalo na ulici Národná Trieda v Košiciach prerezávanie stromov a opiľovanie konárov, ktoré zasahovali do trolejového vedenia na spomínanom úseku. Pozorný občan, ktorý býva neďaleko si všimol, že z jedného zo stromov začínajú vylietavať netopiere. Kontaktoval mestskú políciu a tá potom nás, za čo mu veľmi pekne ďakujeme, pretože nás na podobný prípad upozornil aj pred 3 rokmi. Po príchode na miesto sme našli 2 mŕtve netopiere druhu raniak hrdzavý (Nyctalus noctula) a 3 jedince s vážnymi poraneniami. Tie museli byť následne utratené. Podľa okoloidúcich občanov stihlo počas rezania vyletieť z dutiny asi 7 jedincov a my s kolegom sme následne vyslobodili ďalších 23 zo zimného spánku prebudených netopierov bez zranení a v dobrej fyzickej kondícii. Tie sme potom umiestnili do búdky na inej a kľudnej lokalite. V tejto hibernujúcej kolónii prevažovali skôr staršie samice a ľudským zlyhaním prišli o dôležitý zimný úkryt. Spoločenská hodnota jedného jedinca spomínaného druhu predstavuje 230 eur. Celkovú škodu sme vyčíslili na 1 150 eur, ale stratu prirodzeného stromového úkrytu pre tieto užitočné živočíchy nie je možné vyčísliť, ani v krátkej dobe nahradiť.

Chceli by sme apelovať na kompetentné orgány, ktoré v mestách a obciach vykonávajú orezávku stromov, alebo výrub stromov, aby nebrali túto činnosť na ľahkú váhu. Často pokladáme suché a bútľavé stromy bez života a za mŕtve. No práve v takýchto stromoch je viac života, než si myslíme. Obmedzenia výrubov platia väčšinou pre obdobie hniezdnej sezóny, častokrát sa nemyslí na to, že stromové dutiny sú kľúčovým zimným úkrytom nielen pre netopiere!

Prosíme aj občanov, aby boli pozorní a všetky podozrivé aktivity týkajúce sa netopierov a výrubov či prerezávok hlásili kontaktom uvedeným na našej webovej stránke. Ak nájdete v tomto období aj mŕtveho netopiera (na zemi pod stromami), ozvite sa nám, aby sme mohli preveriť, či sa na danej lokalite nevyskytuje významný úkryt, ktorý by sme zaradili do evidencie a prípadne naň upozornili kompetentné orgány vopred - kým dôjde k fyzickému zásahu. Spoločne môžeme predísť situáciám podobným tej sobotňajšej.

Ďakujeme, že aj vďaka Vám vieme netopierom pomáhať. 

Gréta Nusová a Peter Krišovský

Nález netopiera pri pílení stromov - NÁVOD AKO POSTUPOVAŤ