Publikácie

Odborné periodikum Vespertilio
 
Vespertilio je medzinárodný chiropterologický časopis, ktorý vydáva Česká spoločnost pro ochranu netopírů (ČESON) a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON). Je priamym pokračovaním časopisu Netopiere (č. 1/1995). Publikuje práce v jazyku českom, slovenskom, poľskom a anglickom. Uverejňuje pôvodné práce, krátke správy, prehľadové články, bibliografie, recenzie a ostatné práce.

Jednotlivé fulltextové články si môžete stiahnuť vo formáte PDF podľa jednotlivých ročníkov:

Vespertilio 18 (2016)
Vespertilio 17 (2014)
Vespertilio 16 (2012)
Vespertilio 15 (2011)
Vespertilio 13 - 14 (2010)
Vespertilio 12 (2008)
Vespertilio 11 (2007)
Vespertilio 9 - 10 (2006)
Vespertilio 8 (2004)
Vespertilio 7 (2003)
Vespertilio 6 (2002)
Vespertilio 5 (2001)
Vespertilio 4 (2000)
Vespertilio 3 (1998)
Vespertilio 2 (1997)
Netopiere 1 (1995)

Odborné periodikum Lynx

Recenzovaný časopis Lynx, n. s. uverejňuje odborné články vo všetkých oblastiach mammalogického výskumu, v ktorom nezriedka publikujú z oblasti chiropterológie aj naši členovia. Vychádza od roku 1959 a publikuje texty v českom, slovenskom a anglickom jazyku. Časopis je zahrnutý v databázi EBSCO. Časopis vydáva Národní muzeum (ČR), vedúcim redaktorom je Petr Benda.

Odborné články periodika sú dostupné v elektronickom archíve na webovej stránke Národního muzea (ČR)

 

Iné publikácie a výstupy z projektov:


Usmernenie MŽP a MD k ochrane vtákov a netopierov pri obnove budov
Manuál pre stavebníkov, Prílohy k manuálu
Správa z monitoringu netopierov v mestách 2015-2016
Príručka - Opatrenia pre ochranu netopierov v kostoloch