Aktuálne projekty

NAT/PL/001427 - LIFE+ PODKOWIEC TOWERS, LIFE PODKOWIEC PLUS: back to the forest – holistic conservation of bat breeding habitats
2021 - 2026 LIFE20 NAT/PL/001427
Poslaním projektu je udržiavať a zlepšovať stav ochrany ohrozených druhov netopierov v strednej a východnej Európe prostredníctvom:

  • Ochrana a zlepšenie dôležitých úkrytov pre deväť druhov netopierov
  • Prechod od reaktívneho k proaktívnemu prístupu v ochrane netopierov
  • Posilnenie inštitucionálnej podpory ochrany netopierov