Pokyny pre platbu členského SON

Výška členského je aj pre tento rok 10 EUR, zľavnené členské (študenti a dôchodcovia) 5 EUR, spojené členské je 15 EUR.
 
Členské môžete uhradiť prevodom na účet v Tatrabanke:
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2278 0952
Do správy pre prijímateľa alebo poznámky uveďte: Clenske Priezvisko+rok 
(napr. clenske Hrivnak, 2020)
 
Ďakujeme!
 
Nižšie nájdete QR kód pre platbu v prípade, že používate mobilnú aplikáciu banky, alebo chcete platiť prevodom na pošte:
 
Netopiere