MČP 2015

Upratané pre kostolné „myši“
Realizátor: Eva Stanková
Spoluriešitelia: Ivana Labudíková, Ján Veselý, Michal Veselý, Tomáš Flajs

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k ochrane podkrovných druhov netopierov prostredníctvom manažmentových opatrení v ich biotopoch. Zámerom aktivít bolo zároveň zníženie rizika zániku letnej kolónie netopierov, zlepšenie komunikácie so správcami budov s netopiermi, ale aj podpora zapojenia dobrovoľníkov do terénnych ochranárskych aktivít. Konštatujeme, že ciele projektu sa nám podarilo naplniť a predpokladáme priaznivý efekt pre populácie netopierov. Okrem nových dobrovoľníkov sa vďaka projektu zapojili aj štátne organizácie (ŠOP SR - Správa NAPANT, Správa CHKO Strážovské vrchy, SSJ).

Cinkajúci netopier (monitoring večernice pestrej)
Realizátor: Michal Noga
Spoluriešitelia: Katarína Ambrózyová

Projekt zameraný na sledovanie akustickej aktivity druhu (kontinuálne nahrávanie a plošný monitoring vybraných oblastí) v jesennej časti roka, ako i monitoring (transekty, odchyty) počas reprodukčného obdobia. Transekty realizované v prirodzenom prostredí (skalné steny) a i v človekom vytvorených oblastiach (lomy, urbánne prostredie). Projektovou oblasťou sú sídla Bratislava a Spišská Nová Ves a Malé Karpaty.