MČP 2013

Štôlne v Barlahove (Vihorlatské vrchy)
Realizátor: Š. Danko, Z. Argalášová

Cieľom projektu bolo opätovné sprístupnenie štôlne v Barlahove, ktorá patrí medzi jedno z hlavných zimovísk netopierov vo Vihorlatských vrchoch. Od roku 2011 bola nekontrolovaná, pretože prístup do nej bol znemožnený zasypávaním sa zeminy zo svahu. Podľa doterajších mapovaní tam bolo zistených 5 druhov netopierov – najpočetnejšie Rhinolophus hipposideros. Po vynosení zeminy zo zasypaného vchodu a vnútra štôlne bolo vyrobené a osadené drevené debnenie, ktoré zamedzí zasypávaniu vchodu do štôlne. Zároveň sú tak opäť umožnené pravidelné zimné sčítania na tomto zimovisku.

Letná kolónia Hypsugo savii v panelovom dome: úkryty a aktivita
Realizátor: E. Miková, M. Uhrin a kolektív                                                             

Od mája do augusta 2013 bola v Michalovciach sledovaná časovo-priestorová aktivita na Slovensku stále vzácneho druhu  netopiera, večernice južnej (Pipistrellus kuhlii). Pôvodne zamýšľaný druh sa nepodarilo odchytiť, preto sa telemetria zamerala na tiež málo známy druh – večernicu južnú. Podarilo sa dohľadať viacero reprodukčných úkrytov a lovísk napriek veľmi náročným podmienkam pre sledovanie. Výbor SON schválil a ocenil dosiahnuté výsledky.