Sociálny život

Druhy netopierov, ktoré žijú na Slovensku vytvárajú často pomerne početné zoskupenia - letné reprodukčné kolónie, páriace zoskupenia na jeseň alebo aj niekoľkotisícové agregácie na zimoviskách. Veľkosť skupín je rozdielna u jednotlivých druhov. Večernica malá vytvára najväčšie zoskupenia v zime (rekordný počet približne 50000 jedincov v jednej jaskyni) a letný rekord drží na Slovensku netopier veľký, ktorého samice sa každoročne zhromažďujú v počte okolo 5000 jedincov na podkroví kostola v Revúckej vrchovine.

Netopiere

Netopierí rok začína v januári hlbokým zimným spánom na bezpečných miestach, kde sú pomerne stabilne klimatické podmienky (jaskyne, bane, pivnice, ale napr. aj štrbiny v budovách a iné). Preberajú sa keď ustúpi zima - prevažne v marci alebo apríli. Niekoľkokrát sa preberajú spontánne aj počas zimy, aby doplnili zásoby vody alebo niečo ojedinele aj ulovili. Tiež ak podmienky na zimoviskú sú nevhodné, netopiere sa prebudia a preletia na iné. V tomto období sú veľmi zraniteľné a citlivé na vyrušovanie. Jar je charakteristická preletmi na miesta reprodukcie, kde sa zoskupujú takmer výlučne samice. Samčekovia v tomto čase sú zväčša oddelene v malých skupinkách. Mláďatá sa rodia v júni a júli, pričom samičky môžu mať jedno, príp. dve mláďatá do roka. Mláďatá kŕmia mliekom a čoskoro začnú už sami lietať a loviť hmyz. V septembri je už mláďa na nerozoznanie od dospelého jedinca. V jeseni sa zasa zoskupujú kvôli páreniu. U viacerých druhov sa samec pári s viacerými samicami v takzvanom háreme. K oplodneniu väčšinou nedochádza, ale samica vyživuje spermie v rozmnožovacej sústave až do jari, kedy dochádza k oplodneniu. U večernice pestrej dochádza k oplodneniu pri párení, ale vývoj plodu sa počas zimy pozastaví. Sú to veľmi špecifické prispôsobenia ako prekonať v rámci reprodukčného cyklu nepriaznivé obdobie.