MČP 2016

Noc netopierov a Špirhač, gacek, trúlelek
Realizátor: M. Fulín
Typ projektu: Propagácia SON

Raniak obrovský (Nyctalus lasiopterus)
Realizátor: M. Uhrin
Typ projektu: Podpora výskumu významných druhov

Medzinárodná noc netopierov v ZOO Košice
Realizátor: Ľ. Korytár
Typ projektu: Propagácia SON

Zisťovanie obsadenia búdok netopiermi v mestách Spišská Nová Ves, Levoča, Krompachy a Gelnica  
Realizátor: A. Hájková
Typ projektu: Praktická ochrana druhov a ich biotopov

Netopiere vysokých polôh  
Realizátor: P. Bačkor
Typ projektu: Podpora výskumu významných druhov

Monitoring netopierov Laboreckého lužného lesa a jeho okolia
Realizátor: P. Prezbruchý
Typ projektu: Podpora výskumu významných druhov

Zachovanie letnej kolónie netopiera veľkého Myotis myotis v zvonici vo Vaďovciach
Realizátor: R. Lehotský
Typ projektu: Praktická ochrana druhov a ich biotopov