Ukončené projekty

Raising environmental awareness in local communities by joint conservation of bats in cross border regions of Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine
2020 - 2022 HUSKROUA/1702_6.1_0021

Let's be friendly to bats together
2017 - 2018 Visegrad Fund

Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu 
2013 - 2015 Pilotný projekt ŠOP SR

Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku
2012 - 2015 Európska komisia v rámci programu LIFE+

Zvierací podnájomníci sídliska Smižany, dážďovníky a netopiere 
2014 Nadácia ORANGE, Šanca pre váš región 

Zabezpečenie ochrany populácií netopierov v banských dielach Revúckej vrchoviny
2012 - 2014 GEF Small Grants Programme

Ochrana netopierov v starých banských dielach na Slovensku
2012 - 2014 CMS Small Grants Programme

NetopierOVINY Rajeckej doliny 
2013 Nadácia Pontis, Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

Podpora európskej kooperácie v ochrane netopierov
2009 - 2010 Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Park ako zelená oáza pre ľudí i netopiere
2008 Ekopolis

Participácia dobrovoľníkov v riešení problémov s netopiermi v budovách
2000 – 2001 Nadácia na podporu občianskych aktivít

Ochrana stredoeurópskych populácií Miniopterus schreibersii
1996 – 1997 Bat Conservation Foundation Hungary

Ochrana a manažment populácií a habitatov netopierov na Slovensku
1995 Global Environmental Fund