Búdky

Búdky pre stromové a štrbinové druhy

Viacero druhov netopierov využíva na svoje denné úkryty stromové dutiny (často po ďatľoch). V týchto dutinách sa nielen rozmnožujú ale niektoré v nich aj zimujú. Ochrana a zachovanie týchto úkrytov je preto významnou súčasťou ochrany netopierov. Úbytok prirodzených stromových dutín vplyvom lesného hospodárstva má silný dopad na niektoré druhy netopierov (najčastejšie napr. netopier riasnatý, netopier vodný, netopier veľkouchý, raniak hrdzavý, raniak malý, ucháč svetlý, uchaňa čierna). Na rozdiel od vtákov, kolónia netopierov potrebuje pre svoju existenciu niekoľko dutín, ktoré pravidelne strieda, čo ešte viac zväčšuje význam dostatku týchto úkrytov. Núdzovou pomocou týmto netopierom je výroba a vyvesovanie špeciálnych búdok. Vyrábajú ich viaceré zahraničné firmy, napr. Naturschutzbedarf Strobel. Dajú sa zakúpiť aj na Slovensku - www.bat-man.sk.

V roku 2003 bol za podpory Vysokoškolského lesného podniku Technickej univerzity vo Zvolene a Ústavu ekológie lesa SAV uskutočnený malý projekt na podporu stromových netopierov v Kremnických vrchoch. Bolo vyrobených a následne v dubovo-bukovom lesnom poraste vyvesených 28 špeciálnych drevo-betónových búdok pre netopiere, ktoré poskytujú vhodnú mikroklímu a bezpečnosť pre ukrývajúce sa netopiere. Už v prvých mesiacoch po vyvesení bolo zaznamenané využívanie niekoľkých búdok netopiermi. U nás je to len jeden z prvých pokusov, preto význam tejto praktickej ochrany ešte nie je možné hodnotiť.

Z hľadiska trvalých riešení je však potrebné celoplošne meniť lesný manažment smerom k prírode blízkemu hospodáreniu ponechávať staré stromy v poraste a propagovať význam netopierov ako súčasti lesných ekosystémov.

 

Live stream - Kaštieľ Petrovany