Zimoviská

Ľudia sa oddávna pri objavovaní jaskýň stretávali aj s netopiermi. Preto sa aj výskum netopierov začal práve tu. Dnes každoročne v zime priaznivci netopierov navštevujú okolo 400 lokalít, kde zimujú netopiere. Sú to najmä jaskyne, opustené banské diela a štôlne, staré či nefunkčné tunely, vojenské bunkre, pivnice, podzemné sklady a pod. Tam sčítavajú zimujúce netopiere za pomoci svietidiel, prípadne lezeckej výstroje. Na ceste k zimoviskám neraz musia prekonať kilometre šľapania v hlbokom snehu a potom možno aj trochu riskovať vlastný život, pri zdolávaní náročných podzemných priestorov. Pravidelné každoročné sčítania nám prinášajú prehľad o počte zimujúcich netopierov a ich druhovej skladbe. Stanovenie celkovej početnosti netopierov v území bude asi ešte veľmi dlho pre nás nemožné. Výsledky pravidelných dlhoročných sčítaní na jednotlivých zimoviskách nám podávajú obraz o stave populácií netopierov a prípadnej nutnosti zabezpečenia ich ochrany. Rušenie netopierov pri zimovaní má na nich veľmi nepriaznivý dopad, keďže prebudenie zo zimného spánku vyžaduje veľa energie, ktorá je inak potrebná na prečkanie dlhého zimného obdobia. Preto aj sčítavanie netopierov je nutné robiť citlivo a bez rušenia zimujúcich netopierov.

Zimné sčítanie netopierov na Slovensku - výsledky spracované v prehľadoch pre jednotlivé zimné sezóny:

2012/2013

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002