Envirovýchova

Naši členovia organizujú každoročne viacero prednášok o živote a ochrane netopierov v múzeách, na školách a univerzitách. Jednou z najznámejších popularizačných akcií je už každoročná Európska noc netopierov (International Bat Night), ktorú zastrešuje sekretariát medzinárodného dohovoru o ochrane populácií európskych druhov netopierov (EUROBATS). V rámci tohoto podujatia sa uskutočňujú prednášky o netopieroch a tiež exkurzie v teréne, aby účastníci mohli spoznať netopiere aj naživo. Snažíme sa netopiere pravidelne dostávať aj do tlačených, elektronických médií a televízie, aby sme zlepšili obraz o ich dôležitosti v ekosystéme v očiach verejnosti.

Námety na ekovýchovné a tvorivé aktivity

Samolepky s portrétmi netopierov

Pracovné listy (ČESON)

Omaľovánka 2018 "Kamarát netopier" A3

Omaľovánka 2018  "Kamarát netopier" A4

Pracovný zošit 2018 "Aha, netopier!"