Podzemné úkryty

Jaskyne sú jedinečné výtvory prírody, ktoré je potrebné zachovať aj pre budúce generácie. Okrem toho poskytujú bezpečné útočište na prečkanie nepriaznivého obdobia zimy aj pre väčšinu našich druhov netopierov. Niektoré z nich sú ľuďmi často navštevované, znečisťované, poškodzovaná je výzdoba a dochádza tiež k úmyselnému zabíjaniu netopierov. Takéto lokality strácajú význam ako bezpečné zimoviská pre netopiere. Preto sa vo viacerých prípadoch rozhodlo o ich uzatvorení. Najčastejšie v spolupráci so Správou slovenských jaskýň alebo niektorou miestnou skupinou Slovenskej speleologickej spoločnosti boli inštalované uzávery na vchody jaskýň. Zabezpečovanie starých banských diel významných pre netopiere prebiehalo v spolupráci so Štátnym podnikom Rudné bane. Uzávery sú vždy konštruované tak, aby umožňovali vletieť netopierom, ale zabránili vstupu nepovolaných osôb, v prípade banských diel aj možnému nešťastiu, napr. pádu do vetracej šachty a pod. Okrem toho je potrebné na niektorých lokalitách robiť pravidelné opatrenia proti zarastaniu vletových otvorov do podzemných úkrytov.