Stromové úkryty

...v lesných biotopoch

Časť druhov našich netopierov žije skrytým spôsobom života. Nachádzame ich v lesoch v dutinách stromov, pod kôrou alebo v lesných chatkách pod drevenými obkladmi, okenicami a pod. Medzi takéto druhy patria najmä raniak hrdzavý, raniak malý, netopier riasnatý, netopier veľkouchý, netopier fúzatý, netopier Brandtov, netopier vodný, netopier pobrežný, večernica parková, večernica severská, večernica pestrá. Tieto druhy aj zimujú v takýchto úkrytoch. Ide hlavne o staré a dostatočne veľké stromy s dutinami, kde ani v tuhých zimách nevymrznú. Preto je pre tieto druhy veľmi potrebné ponechávať v lesných porastoch dostatok starých a prirodzene dutých stromoch. Na rozdiel od vtákov, kolónia netopierov potrebuje pre svoju existenciu niekoľko dutín, ktoré pravidelne strieda, čo ešte viac zväčšuje význam dostatku týchto úkrytov. Prírode blízke hospodárenie v lesoch je predpokladom prežitia týchto druhov. Poodhaliť život "lesných netopierov" nám pomáhajú aj špeciálne búdky pre netopiere, ktoré však nie sú trvalo-udržateľným riešením ich ochrany. V zahraničí sa používajú aj ako súčasť prevencie proti škodcom v intenzívne obhospodarovaných porastoch, kde chýbajú prirodzené dutiny.

...v intravilánoch miest a obcí

V intravilánoch miest a obcí, napríklad v parkoch, záhradách a popri cestných komunikáciách, sa nachádza veľa drevín s dutinami, no nie všetky sú netopiermi využívané rovnomerne. Zistenie ich významnosti pre netopiere vyžaduje monitoring odborníkom. Dutina musí spĺňať špecifické mikroklimatické a bezpečnostné kritéria, aby netopierom vyhovovala. Netopiere vytvárajú početnejšie agregácie v dutinách, ktoré sú schopné poskytnúť jedincom relatívne stabilnú teplotu aj pri poveternostných výkyvoch.  Aj pri obsadení tých najvhodnejších dutín sa stáva, že pri dlhotrvajúcich mrazoch hynú jedince, ktoré visia v blízkosti vletového otvoru, kam preniká chlad. Menšie či predátormi dostupnejšie dutiny slúžia iba ako prechodný úkryt a nie sú vhodné na prezimovanie alebo obsadenie reprodukčnou kolóniou - samicami s mláďatami.

Stromové dutiny sú nielen pre netopiere prirodzenými úkrytmi, a ak ich je v krajine nedostatok, vyhľadávajú živočíchy alternatívne úkryty, napr. v budovách.

Pri výruboch alebo potrebe realizovať ochranné rezy na dutinových stromoch je potrebné výskyt netopierov zohľadniť. Ak drevina predstavuje bezpečnostné riziko, je potrebné bližšie zhodnotiť a špecifikovať, či je nutný úplný výrub stromu, alebo je možné zasiahnuť iba do časti stromu tak, aby mohli byť zachované dutiny, ktoré sú pre netopiere tak dôležitým útočiskom.   Čiastočnými zásahmi sú napríklad orezanie časti koruny alebo odstránenie suchých konárov, ktorým hrozí spadnutie alebo môžu byť príčinou ďalšieho poškodenia stromu. Dôležité je tiež nerealizovať ošetrovanie a údržbu častí stromu v čase, keď sú dutiny intenzívne využívané. Rezy je následne vhodné ošetriť balzámom alebo štepárskym voskom, aby sa rany nestali bránou pre rôzne drevokazné huby. Cieľom je teda zachovať dutiny obývané chránenými živočíchmi na čo najdlhšie možné obdobie.

Okolo dutinového stromu sa nemusíme báť prejsť ani v podvečerných hodinách, v čase výletu netopierov. Netopiere nás veľmi dobre vidia očami aj pomocou ultrazvukových signálov a vyhnú sa nám, aj keď máme pocit, že jedince letia priamo na nás. Snažia sa iba uloviť hmyz, ktorý sa akumuluje v našej blízkosti. Príležitosť výletu kolónie zo stromových dutín môžeme naopak využiť na pozorovanie jedincov v rámci večernej prechádzky s priateľmi či rodinou.