Spolupráca a partnerstvá

Výskum netopierov na Slovensku sa historicky spája najmä s českými a moravskými odborníkmi združenými v České společnosti pro ochranu netopýrů, s ktorými pracujeme aj naďalej. V súčasnosti realizujeme aj spoločný projekt "Podpora európskej spolupráce v ochrane netopierov". Tretím partnerom tohoto medzinárodného projektu je Koordinačná stanica pre ochranu netopierov v Thüringene, (Koordinationstelle für Fledermausschutz in Thüringen, Nemecko).

SON má dobrú spoluprácu aj so Štátnou ochranou prírody SR, pre ktorú poskytuje údaje do projektu NATURA 2000 a ČMS Biota.

Veľmi dobrú viacročnú spoluprácu máme aj so Slovenskou správou jaskýň, pre ktorú zabezpečujeme monitoring netopierov vo vybraných jaskyniach.

Pri náročných kontrolách zimovísk často spolupracujeme aj s členmi oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Na Slovensku pôsobia tiež lokálne organizácie zaoberajúce sa aj ochranou netopierov – Miniopterus a SEO Bambi.

 

Česká společnost pro ochranu netopýru     Česká společnost pro ochranu netopýru


Koordinationstelle für Fledermausschutz in Thüringen     Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Thüringen


Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky     Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky


Slovenská správa jaskýň     Správa slovenských jaskýň


Miniopterus     MINIOPTERUS