Nález netopiera pri pílení stromov

Pri spiľovaní stromov bývajú netopiere neúmyselne vyrušené zo zimného spánku (hibernácie). Často využívajú ako svoj úkryt stromové dutiny, ktoré nie je možné vidieť z vonku. Netopiere sa pri hibernácii v dutine správajú úplne pokojne, až do momentu, kedy sa „zobudia“ na silný náraz padajúceho stromu. Preto mnohokrát pilčíci, alebo iní pracovníci správy zelene vôbec nevedia, že v dutine zimujú netopiere. Netopiere sa môžu zraniť už samotným nárazom spíleného kmeňa o zem, alebo pri ďalšej manipulácii s ním (odvetvovane, skracovanie atď.) V tejto fáze už môžeme počuť z padnutých kmeňov dlhé a prenikavé "výkriky". Ide o sociálne hlasy prebudených netopierov.

Čo môžeme urobiť?
V prvom rade kontaktujte svojich nadrianených alebo priamo odborníkov a oznámte im čo sa stalo.
Kontakty Vám budú poskytnuté na tiesňovom čísle 112, prípadne ich môžete nájsť tu:

(kliknutím na ikonu sa zobrazia podrobnejšie informácie spolu s kontaktnými údajmi)
- Štátna organizácia    - Člen SON    - Rehabilitačné centrum

 

Ak je zimný úkryt netopierov v strome zničený, tak sú netopiere z dôvodu vzniknutej situácie rozrušené, čo môže viesť k tomu, že si nestihnú v primeranom čase nájsť iný bezpečný úkryt a v dôsledku následného podchladenia prísť o život. Ak počujete zo spíleného stromu dlhé a prenikavé výkriky, alebo ak bola stromová dutina prepílená, je potrebné vykonať nasledujúce núdzové opatrenia:

1. objavené dutiny v spílenom strome okamžite upchať vreckovkou, alebo inou látkou ktorú máte po ruke

2. živé, alebo zdanlivo mŕtve netopiere opatrne vybrať pomocou rukavíc (prípadne kus látky).
Rukavice je potrebné mať, pretože netopiere môžu človeka uhryznúť. Vzhľadom na to, že netopier je voľne žijúce zviera, je možné, že bude nositeľom nejakej choroby. Preto sa netopiere nesmú chytať holými rukami. Nosenie rukavíc toto výrazne eliminuje riziko prípadného prenosu choroby.

3. po odchytení musia byť netopiere starostlivo umiestnené do dobre uzatvárateľnej papierovej, alebo inej škatule, látkového vrecúška uzatvárateľného šnúrkou alebo podobného ľahko uzatvárateľneho boxu s malými otvormi na dýchanie. Odborník skontroluje ich zdravotný stav a zhodnotí opätovné vypustenie do voľnej prírody, prípadne ich umiestni do náhradného úkrytu na kľudnom nerušenom mieste. 

Netopiere