Kto sme

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) je občianske združenie zamerané na ochranu a výskum netopierov s celoslovenskou pôsobosťou. Členmi SON sú profesionálni zoológovia, ochranári, ale aj študenti, jaskyniari, či nadšenci rôznych zameraní a veku. Jednoducho tí, ktorých zaujímajú netopiere a radi prispejú k ich ochrane alebo k šíreniu poznatkov o ich význame a potrebe ich chrániť. V súčasnosti máme 61 členov a privíta spoluprácu aj s ďalšími záujemcami a organizáciami.
Vznikli sme už v roku 1993 najmä kvôli sčítavaniu netopierov na zimoviskách. Odvtedy sa naša činnosť rozšírila na monitoring letných (podkrovných) kolónií, praktickú ochranu netopierov, envirovýchovu, vydávanie publikácií a osvetu. Zamerivame sa na úpravu a zabezpečovanie vstupov do jaskýň (či iných podzemných priestorov), čistenie a údržbu podkrovných priestorov s výskytom početných kolónií. Veľmi často riešime problémy s výskytom netopierov v panelových budovách a vešiame búdky pre netopiere v lesoch. 
Sme partnerom štátnym orgánom pri ochrane netopierov a ich biotopov, tiež sme členmi medzinárodnej organizácie BatLife Europe...
Z envirovýchovných aktivít každoročne organizujeme Európske noci netopierov (European Bat Night), ktorú zastrešuje sekretariát medzinárodného dohovoru o ochrane populácií európskych druhov netopierov EUROBATS, alebo aj iné prednášky pre deti a širokú verejnosť. 
Vydávaných aj rôzne informačné skladačky a letáky, odborný časopis Vespertilio a iné publikácie.

Výbor SON

Denisa Löbbová - predseda
mobil: +421 902 815 812
goblin.denn@gmail.com

Netopiere

Martin Ceľuch - člen výboru
mobil: +421 910 946 793
mato@netopiere.sk

Netopiere

Peter Kaňuch - člen výboru
kanuch@netopiere.sk

Netopiere 

Milan Hrivňak – výkonný riaditeľ
mobil: +421 907 553 914
milanNetopierenetopiere.sk

Netopiere

Miroslav Fulín - revízor SON
mobil: +421 907 619 113
miro.fulin@gmail.com 

Netopiere