Letné kolónie

Najväčšie známe kolónie sa nachádzajú práve v podkroviach sakrálnych stavieb – kostolov. Výskum netopierov v podkroviach sa zameriava aj na historické stavby v intravilánoch obcí, kde sa ešte pomerne často dajú nájsť netopiere. Toto mapovanie výskytu netopierov patrí medzi najrozšírenejšie. Kontrola týchto priestorov však nepodáva kompletný obraz o skladbe netopierov v území kvôli obmedzenému počtu druhov využívajúcich podkrovia. Výskum je tu však veľmi potrebný, pretože v posledných rokoch sa robia opravy a rekonštrukcie mnohých stavieb vo zvýšenej miere spojených s uzatváraním okien pletivami, chemickým ošetrovaním krovu a pod., čím sa znemožňuje netopierom osídľovanie týchto priestorov. Doteraz kontrola letných úkrytov nebola koordinovaná a to, či sa lokalita skontroluje alebo nie závisí od ochoty našich dobrovoľníkov.
Začali sa dohľadávať aj letné úkryty stromových druhov netopierov, prevažne pomocou detektorov pri ranných rojeniach, alebo kontrolou dutín pomocu inšpekčnej mikrokamery. Dohľadanie obsadenej netopierej dutiny vyžaduje veľa času. Náhodne bol v niektorých oblastiach Slovenska tiež kontrolovaný výskyt letných kolónií netopierov vo fasádnych štruktúrach alebo podkroviach rôznych lesných objektov. Letné kolónie v podzemných priestoroch sú zisťované, resp. monitorované prevažne metódou odchytov do jemných nárazových sietí pred otvormi do úkrytov.

Online databáza letných kolónií netopierov