Vaše 2% už pomáhajú netopierom

Len vďaka Vašej podpore cez 2% z dane v minulom roku sme mohli skompletizovať balíčky, ktoré poslúžia našim aktívnym členom pri záchrane netopierov 07.02.2017, 00:00


Záchrana netopierov vo Svidníku pred mrazmi

Pri kontrole 2. januára 2017 sme pod reklamnou plachtou zavesenou na stene bytového domu našli „koláč“ približne 350 netopierov druhu raniak hrdzavý 13.01.2017, 00:00


Zisťovanie obsadenia búdok netopiermi v mestách Spišská Nová Ves, Levoča, Krompachy a Gelnica

Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť obsadenosť búdok netopiermi na vybraných zateplených panelových domoch v mestách Spišská Nová Ves, Levoča, Krompachy a Gelnica 02.01.2017, 00:00


Rekonštrukcie budov

Prečo sú netopiere v mestách? Netopiere už dlhodobo využívajú rôzne objekty a budovy vytvorené človekom. Príkladom sú podkrovia kostolov a iných star... 02.03.2017, 13:23


Chcete mať doma netopiere?

Netopiere veľmi radi príjmu nový úkryt, pretože úkrytov je stále nedostatok. Zvlášť v ľudských sídlach, kde zaniká veľké množstvo úkrytov – hlavne v p... 22.04.2017, 17:08


Podkrovia kostolov

Druhy vyskytujúce sa na podkroviachTu pripadá do úvahy viacero druhov – tri druhy podkovárov, ktoré sú charakteristické zabaľovaním sa do lietacích bl... 02.03.2017, 13:23