XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody

XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody a krajiny (VS TOP) 29. 7. – 4. 8. 2017, Kamienka, Národný park Pieniny 08.08.2017, 11:26


Stromové dutiny v intravilánoch miest a obcí sú domovom pre netopiere

Netopiere využívajú stromové dutiny vo všetkých obdobiach roka na výchovu mláďat, párenie aj zimovanie. Vo svojom okolí poznajú viacero úkrytov, ktoré aktívne striedajú. Dňa 15. 6. 2017 bol na Slovensku označený prvý strom tabuľkou, ktorá upozorňuje na výskyt netopierov. 31.07.2017, 17:45


Nebojme sa netopierov

Environmentálna výchova je významnou súčasťou ochrany nie len netopierov, ale aj celého životného prostredia. Netopiere sú ľuďmi brané ako záhadné, temné stvorenia, ktoré cicajú krv a zaplietajú sa do vlasov. Aj z tohto dôvodu sa pravidelne venujeme prednáškam pre deti či už z materských alebo základných škôl. 13.06.2017, 23:35


Rekonštrukcie budov

Prečo sú netopiere v mestách? Netopiere už dlhodobo využívajú rôzne objekty a budovy vytvorené človekom. Príkladom sú podkrovia kostolov a iných star... 02.03.2017, 13:23


Chcete mať doma netopiere?

Netopiere veľmi radi príjmu nový úkryt, pretože úkrytov je stále nedostatok. Zvlášť v ľudských sídlach, kde zaniká veľké množstvo úkrytov – hlavne v p... 22.04.2017, 17:08


Podkrovia kostolov

Druhy vyskytujúce sa na podkroviachTu pripadá do úvahy viacero druhov – tri druhy podkovárov, ktoré sú charakteristické zabaľovaním sa do lietacích bl... 02.03.2017, 13:23


Podporte nás

Vyzbierali sme už €. Ďakujeme