Netopiere

Netopiere sú tajuplné, pritom veľmi zaujímavé a ešte aj dnes málo poznané živočíchy. Ľudia oddávna pripisovali netopierom rôzne vlastnosti, žiaľ v našich končinách hlavne negatívne. Vďaka ich vzhľadu boli ešte v nedávnej minulosti považované za diablových spoločníkov a pod. Takéto názory pramenili z nedostatočného poznania jednoduchých ľudí. Ešte aj dnes sa niektorí ľudia celkom zbytočne boja týchto tvorov a nerozumne im ubližujú.

S vtákmi, ku ktorým boli kedysi priraďované však okrem schopnosti lietať majú veľmi málo spoločné. Patria medzi cicavce (Mammalia). Nie sú ale lietajúcimi hlodavcami ako si niektorí myslia. Sú samostatným radom netopierov, vedecky nazývané – Chiroptera. V preklade znamená chiro – ruka a ptera – krídlo. Vývojovo majú pravdepodobne najbližšie k primátom (zdá sa, že to budú naši "blízki príbuzní"). Na Slovensku bolo doteraz zistených 28 druhov netopierov Keďže sú cicavce, rodia na jar živé mláďatá a samičky ich kŕmia svojím materským mliekom.

Netopiere majú množstvo veľmi špecifických adaptácií, sú jediné cicavce so schopnosťou aktívneho letu a majú aj ďalšiu výnimočnú vlastnosť – echolokáciu. Vďaka nej dokážu viesť "nočný život" a tak plniť nenahraditeľnú funkciu v prírode. Les je nejdôležitejším biotopom pre netopiere, pretože každý náš druh je výlučne alebo minimálne čiastočne viazaný na lesný ekosystém. Poskytuje im loviská i úkryty. Využívajú pestrú škálu úkrytov – veľa druhov netopierov využíva aj výtvory človeka ako úkryty a osídľujú podkrovné priestory ľudských obydlí. Okrem starých stavieb dnes už niektoré druhy netopierov osídľujú aj "moderné" panelové budovy, kde na úkryt využívajú duté priestory v strešných atikách a štrbiny medzi panelmi. Časť druhov našich netopierov žije ešte skrytejším spôsobom života. Nachádzame ich v lesoch v dutinách stromov, pod kôrou alebo v lesných chatkách pod drevenými obkladmi, okenicami a pod.