Členovia a sympatizanti

AKO SA STAŤ SYMPATIZANTOM

Sympatizantom SON sa môže stať každý, dobrovoľne, bez nároku SON na poplatok.
Sympatizantom môže byť aj osoba mladšia ako 15 rokov, a nemusí byť slovenskej národnosti.

Sympatizanti majú právo:

  • byť pozývaní na podujatia určené pre verejnosť
  • byť kontaktovaní v prípade potreby asistencie v rámci výskumných a ochranárskych aktivít

Žiadosť na info@netopiere.sk: meno a priezvisko, mesto/obec, prípadne telefonický kontakt a na akých aktivitách SON by si sa rád podieľal


AKO SA STAŤ ČLENOM

Členstvo v SON je dobrovoľné. Členom môže byť fyzická osoba, staršia ako 15 rokov. Členstvo môže byť aj čestné, umožňujeme ho aj iným ako slovenským občanom. O prijatí člena rozhoduje výbor SON na základe odporúčaní aspoň od dvoch existujúcich členov. Žiadateľ spravidla už v nedávnej dobe nadobudol skúsenosti v rámci aktivít SON v spolupráci s existujúcimi členmi a má základné znalosti o druhoch a ekológii netopierov.

Členovia majú právo:

  • zúčastňovať sa na činnosti SON (vrátane projektových aktivít)
  • byť pravidelne pozývaní na členskú schôdzu SON
  • voliť a byť volení do orgánov SON, ak sú starší ako 18 rokov
  • byť infomovaní o zámeroch a aktivitách SON
  • byť podporení v rámci programu Malých členských projektov
  • byť držiteľom členského preukazu
  • byť pozývaní na podujatia určené pre verejnosť
  • byť kontaktovaní v prípade potreby asistencie v rámci výskumných a ochranárskych aktivít

Členovia sú povinní:

  • dodržiavať všetky platné právne normy a stanovy SON (vrátane odovzdania údajov k výnimke zo zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorej sa členovia SON stávajú držiteľom)
  • všestranne podporovať činnosť SON
  • uhrádzať členský poplatok vo výške 10 EUR/rok, dvaja rodinní príslušníci spolu 15 EUR/rok, študenti a dôchodcovia 5 EUR/rok, na číslo účtu IBAN: SK34 1100 0000 0026 2278 0952 (Tatra Banka a. s.), konštantný symbol: 0558, špecifický symbol: rok, poznámka: členské - meno a priezvisko člena

Žiadosť na info@netopiere.sk: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, telefonický kontakt, veľkosť trička

Aktuálny zoznam členov

  • Hanák Vladimír, Praha (ČESTNÝ ČLEN)
  • Uhrin Marcel, Revúca (ČESTNÝ ČLEN)
  • Danko Štefan, Michalovce (ČESTNÝ ČLEN)
  • Obuch Ján, Blatnica (ČESTNÝ ČLEN)
  • Ambrózyová Katarína, Spišská Nová Ves
  • Apfelová Mária, Dubové
  • Bačkor Peter, Banská Bystrica
  • Benčuríková Gabriela, Revúca
  • Benda Petr, Praha
  • Boroš Andrej, Ratkovské Bystré
  • Bryndza Peter, Revúca
  • Ceľuch Martin, Bardejov
  • Ceľuchová Ivona, Bardejov
  • Ciho Andrej, Beluša
  • Csepányiová Dominika, Nové Zámky
  • Danilák Martin, Sobrance
  • Dorková Martina, Valaská
  • Filo Juraj, Nitra
  • Flajs Tomáš, Bratislava
  • Fulín Miroslav, Sabinov
  • Fulínová Jana, Sabinov
  • Gresch Alfréd, Liptovská Kokava
  • Greš Stanislav, Sabinov
  • Hájek Bedřich, Spišská Nová Ves
  • Hájková Andrea, Spišská Nová Ves
  • Hapl Ervín, Muránska Dlhá Lúka
  • Hnatko Ondrej, Bardejov
  • Hrivňak Milan, Bardejov
  • Janiglošová Ľudmila, Gerlachov
  • Jarošíková Mária, Žemberovce
  • Kaľavský Ján, Bratislava
  • Kaňuch Peter, Zvolen
  • Korytár Ľuboš, Topoľčianky
  • Kováč Matúš, Nitra
  • Kováč Stanislav, Nitra
  • Kovalič Dušan, Bardejov
  • Krišovský Peter, Košice
  • Krištín Anton, Zvolen
  • Labudíková Ivana, Považská Bystrica
  • Lehotská Blanka, Bratislava
  • Lehotský Roman, Bratislava
  • Löbbová Denisa, Muránska Dlhá Lúka
  • Matis Štefan, Moldava nad Bodvou
  • Maxinová Edita, Bardejov
  • Nemček Vladimír, Bratislava
  • Naďo Ladislav, Čadca
  • Noga Michal, Bratislava
  • Nuhličková Soňa, Vysoká pri Morave
  • Nusová Gréta, Baška, Košice okolie
  • Pavlíková Jana, Zvolen
  • Pjenčák Peter, Vranov nad Topľou
  • Prezbruchý Patrik, Strážske
  • Rendoš Michal, Margecany
  • Rys Ján, Zvolen
  • Šara Michal, Muráň
  • Stanková Eva, Žilina
  • Svetlík Ján, Vysoká pri Morave
  • Ševčík Martin, Nitra
  • Šíbl Jaromír, Bratislava
  • Štefaniková Soňa, Trenčín
  • Šolomeková Tatiana, Prievidza
  • Tomáš Radim, Svit
  • Uhrinová Romana, Revúca
  • Veselovský Tomáš, Zákamenné
  • Veselý Ján, Rajec
  • Veselý Michal, Rajec