Členovia a sympatizanti

AKO SA STAŤ SYMPATIZANTOM

Sympatizantom SON sa môže stať každý, dobrovoľne, bez nároku SON na poplatok.
Sympatizantom môže byť aj osoba mladšia ako 15 rokov, a nemusí byť slovenskej národnosti.

Sympatizanti majú právo:

 • byť pozývaní na podujatia určené pre verejnosť
 • byť kontaktovaní v prípade potreby asistencie v rámci výskumných a ochranárskych aktivít

Žiadosť na info@netopiere.sk: meno a priezvisko, mesto/obec, prípadne telefonický kontakt a na akých aktivitách SON by si sa rád podieľal


AKO SA STAŤ ČLENOM

Členstvo v SON je dobrovoľné. Členom môže byť fyzická osoba, staršia ako 15 rokov. Členstvo môže byť aj čestné, umožňujeme ho aj iným ako slovenským občanom. O prijatí člena rozhoduje výbor SON na základe odporúčaní aspoň od dvoch existujúcich členov. Žiadateľ spravidla už v nedávnej dobe nadobudol skúsenosti v rámci aktivít SON v spolupráci s existujúcimi členmi a má základné znalosti o druhoch a ekológii netopierov.

Členovia majú právo:

 • zúčastňovať sa na činnosti SON (vrátane projektových aktivít)
 • byť pravidelne pozývaní na členskú schôdzu SON
 • voliť a byť volení do orgánov SON, ak sú starší ako 18 rokov
 • byť infomovaní o zámeroch a aktivitách SON
 • byť podporení v rámci programu Malých členských projektov
 • byť držiteľom členského preukazu
 • byť pozývaní na podujatia určené pre verejnosť
 • byť kontaktovaní v prípade potreby asistencie v rámci výskumných a ochranárskych aktivít

Členovia sú povinní:

 • dodržiavať všetky platné právne normy a stanovy SON (vrátane odovzdania údajov k výnimke zo zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorej sa členovia SON stávajú držiteľom)
 • všestranne podporovať činnosť SON
 • uhrádzať členský poplatok vo výške 10 EUR/rok, dvaja rodinní príslušníci spolu 15 EUR/rok, študenti a dôchodcovia 5 EUR/rok, na číslo účtu IBAN: SK34 1100 0000 0026 2278 0952 (Tatra Banka a. s.), konštantný symbol: 0558, špecifický symbol: rok, poznámka: členské - meno a priezvisko člena

Žiadosť na info@netopiere.sk: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, telefonický kontakt, veľkosť trička

Aktuálny zoznam členov

 • Hanák Vladimír, Praha (ČESTNÝ ČLEN)
 • Uhrin Marcel, Revúca (ČESTNÝ ČLEN)
 • Danko Štefan, Michalovce (ČESTNÝ ČLEN)
 • Obuch Ján, Blatnica (ČESTNÝ ČLEN)
 • Ambrózyová Katarína, Spišská Nová Ves
 • Apfelová Mária, Dubové
 • Bačkor Peter, Banská Bystrica
 • Benčuríková Gabriela, Revúca
 • Benda Petr, Praha
 • Boroš Andrej, Ratkovské Bystré
 • Bryndza Peter, Revúca
 • Ceľuch Martin, Bardejov
 • Ceľuchová Ivona, Bardejov
 • Ciho Andrej, Beluša
 • Csepányiová Dominika, Nové Zámky
 • Danilák Martin, Sobrance
 • Dorková Martina, Valaská
 • Filo Juraj, Nitra
 • Flajs Tomáš, Bratislava
 • Fulín Miroslav, Sabinov
 • Fulínová Jana, Sabinov
 • Gresch Alfréd, Liptovská Kokava
 • Greš Stanislav, Sabinov
 • Hájek Bedřich, Spišská Nová Ves
 • Hájková Andrea, Spišská Nová Ves
 • Hapl Ervín, Muránska Dlhá Lúka
 • Hnatko Ondrej, Bardejov
 • Hrivňak Milan, Bardejov
 • Janiglošová Ľudmila, Gerlachov
 • Jarošíková Mária, Žemberovce
 • Kaľavský Ján, Bratislava
 • Kaňuch Peter, Zvolen
 • Korytár Ľuboš, Topoľčianky
 • Kováč Matúš, Nitra
 • Kováč Stanislav, Nitra
 • Kovalič Dušan, Bardejov
 • Krišovský Peter, Košice
 • Krištín Anton, Zvolen
 • Labudíková Ivana, Považská Bystrica
 • Lehotská Blanka, Bratislava
 • Lehotský Roman, Bratislava
 • Löbbová Denisa, Muránska Dlhá Lúka
 • Matis Štefan, Moldava nad Bodvou
 • Maxinová Edita, Bardejov
 • Michalčíková Soňa, Nová Dubnica
 • Nemček Vladimír, Bratislava
 • Naďo Ladislav, Čadca
 • Noga Michal, Bratislava
 • Nuhličková Soňa, Vysoká pri Morave
 • Nusová Gréta, Baška, Košice okolie
 • Pavlíková Jana, Zvolen
 • Pjenčák Peter, Vranov nad Topľou
 • Prezbruchý Patrik, Strážske
 • Rendoš Michal, Margecany
 • Rys Ján, Zvolen
 • Šara Michal, Muráň
 • Stanková Eva, Žilina
 • Svetlík Ján, Vysoká pri Morave
 • Ševčík Martin, Nitra
 • Šíbl Jaromír, Bratislava
 • Šolomeková Tatiana, Prievidza
 • Tomáš Radim, Svit
 • Uhrinová Romana, Revúca
 • Veselovský Tomáš, Zákamenné
 • Veselý Ján, Rajec
 • Veselý Michal, Rajec