Ako postupovať pri darovaní 2% z dane

Som zamestnanec, daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ: 
Potrebné tlačivá na stiahnutie: 
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 
Potvrdenie o zalatení dane
Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%*) z Vašej zaplatenej dane, táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyplneným Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane odneste (alebo doručte poštou) na Váš daňový úrad do 2. 5. 2018 

Som fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:
Ak máte príjmy iba zo závislej činnosti=od zamestnávateľov, podávate daňové priznanie typu A
V VIII. ODDIELI - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, vyplňte nasledovné údaje:

Riadok 75: vypočitajte sumu 2% (3%*) z dane zo sumy v riadku 58 (daň znížená o daňový bonus) zaokrúhlenú na eurocenty nadol. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
Časť údaje o príjmateľovi (r. 76) vyplňte VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI takto: 
IČO: 35645199 SID- nevypĺňa sa
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): SPOLOČNOSŤ PRE OCHRANU NETOPIEROV NA SLOVENSKU
Ulica: ANDRAŠČÍKOVA 

Súpisné/orientačné číslo: 618/1
PSČ: 08501
Obec: BARDEJOV

Ak máte (aj) iné príjmy ako príjmy od zamestnávateľa (napr. príjmy zo živnosti), podávate daňové priznanie typu B.

V XII. ODDIELI - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona vyplňte nasledovné údaje:
V riadku 134 vypočitajte sumu 2% (3%*) z dane, zo sumy v riadku 107 a zaokrúhlite ju na eurocenty nadol. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
Časť údaje o príjmateľovi (r. 135) vyplňte VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI takto: 
IČO: 35645199 SID- nevypĺňa sa
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): SPOLOČNOSŤ PRE OCHRANU NETOPIEROV NA SLOVENSKU
Ulica: ANDRAŠČÍKOVA 

Súpisné/orientačné číslo: 618/1
PSČ: 08501
Obec: BARDEJOV

Som právnická osoba (firma):
V ďanovom priznaní právnických osôb časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%*) z dane, čast Údaje o prijímateľovi č. 1. vyplňte VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI takto: 
IČO: 35645199 SID- nevypĺňa sa
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): SPOLOČNOSŤ PRE OCHRANU NETOPIEROV NA SLOVENSKU
Ulica: ANDRAŠČÍKOVA 

Súpisné/orientačné číslo: 618/1
PSČ: 08501
Obec: BARDEJOV

* Dobrovoľníci, ktorí v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2017 poukázať nie 2% ale 3%. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2017 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. 
Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)