Rozsiahly úhyn v kolónii netopiera obyčajného v Rajci

Začiatkom júla sme v podkroví kostola v Rajci našli stovky mŕtvych netopierov. Dodnes sme nezistili príčinu. Okrem samotnej straty veľkej časti kolónie však bezmocnosť vyvoláva aj kolektívny nezáujem štátnych orgánov a organizácií o riešenie problému.

Začiatkom júla sme v podkroví kostola v Rajci našli stovky mŕtvych netopierov. Dodnes sme nezistili príčinu. Okrem samotnej straty veľkej časti kolónie však bezmocnosť vyvoláva aj kolektívny nezáujem štátnych orgánov a organizácií o riešenie problému.

V minulosti bola v Rajci údajne najväčšia kolónia netopiera obyčajného (Myotis myotis) v SR. Po rekonštrukcii strechy v 90-tych rokoch ostalo v podkroví 200 jedincov. Postupný nárast populácie sme sledovali až do tohto roku – v júni 2013 tu bolo 1100 samičiek. V prvých júlových dňoch sme našli stovky mŕtvych mláďat v podkroví kostola. Uhynuli od hladu, keďže samičky zo zatiaľ neznámych príčin zomierali vonku a nevrátili sa do podkrovia. Pri opätovnom sčítaní sme zistili počet už len 500 samíc. Spolu s mláďatami teda kolónia prišla o takmer tisíc jedincov (spoločenská hodnota vyše 300-tisíc eur).

O úhyne sme okamžite informovali Štátnu ochranu prírody SR (Správa NP Malá Fatra Varín), Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Žiline aj OÚŽP v Žiline. Až na výnimky sme sa stretli s neochotou a nezáujmom venovať sa problému a napr. pokúsiť sa zistiť, čo spôsobilo úhyn netopierov. Pomôcť nám nemohol ani Štátny veterinárny a potravinový ústav (ŠVPÚ) v Dolnom Kubíne, ktorý z technických príčin nemohol urobiť analýzy z uhynutých živočíchov. Bratislavské pracovisko ŠVPÚ zas vyčíslilo náklady na analýzy na sumu, ktorú naše združenie nemá k dispozícii. Nakoniec nám pomocnú ruku podali kolegovia z ČR. V súčasnosti analýzy z kadáverov netopierov vykonávajú na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne (tím profesora Jiřího Pikulu). Jednou z možných príčin úhynu je intoxikácia z chemikálií, ktoré mohli byť použité v poľnohospodárstve alebo lesníctve v okolí lokality s kolóniou. Presnejšie informácie však budeme mať po ukončení analýz.

Na tretí pokus SIŽP v Žiline akceptovala našu informáciu o úhyne netopierov ako podnet, informácie o priebehu riešenia podnetu zatiaľ nemáme. ŠOP SR, Správa NP Varín, o problém zatiaľ neprejavila žiadny záujem. OÚŽP v Žiline písomne určilo spôsob nakladania s kadávermi netopierov (vrátane možnosti odobratia vzoriek na analýzy), avšak sami nemajú prostriedky na konkrétne opatrenia.

O ďalšom vývoji situácie s kolóniu v Rajci budeme informovať prostredníctvom webstránky.