Búdky v zateplení plné raniakov

S postupným trendom zatepľovania a straty úkrytových možností v štrbinách panelových domov začínajú netopiere úspešne osídľovať špeciálne búdky inštalované do zateplenia...

S postupným trendom zatepľovania a straty úkrytových možností v štrbinách panelových domov začínajú netopiere úspešne osídľovať špeciálne búdky inštalované do zateplenia. Dňa 26. februára nám túto skutočnosť potvrdilo úžasné pozorovanie raniakov na Liptovskej ul. 1 v Ružomberku. Bezveterné počasie a slnečné lúče osvetlujúce vonkajšie steny búdok prebudili raniaky zo zimnej letargie a priamo v obedných hodinách sa netopiere začali ukazovať v otvoroch búdok, odkiaľ postupne vyliezali na fasádu domu. Pozorovali sme, ako sa jednotlivé jedince čistia, rovnakým (pomyselným) koridorom vysmädnuté odlietajú k najbližšej vodnej hladine Váhu a opäť sa vracajú späť do svojich úkrytov.

Okrem iných boli kontrolované aj búdky v Nových Zámkoch na ulici Novomeského 2. Tieto (na južne orientovanej štítovej stene) evidujeme tiež ako "pozitívne obsadené". V podvečerných hodinách 20. februára bolo počuť zvukové prejavy jedincov. Rovnako išlo o prípad, kedy na vonkajšiu stenu búdok počas dňa svietilo slnko a vytvorené teplo raniakom dodalo energiu na naštartovanie svojich fyziologických funkcií. Vhodné obdobie na pozorovanie výletov, aktivity a zvukových prejavov netopierov nám pravdepodobne začne už po tejto vlne ochladenia, keď začnú teplejšie marcové noci a dni.

Ak máte vo svojom okolí podobné pozorovania, neváhajte sa s nami o ne podeliť na info@netopiere.sk! Za tieto informácie vám budeme veľmi povďační.

Denisa Lobbová

Foto: Ervín Hapl

Táto aktivita bola realizovaná s podporou projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku