Čas jesenných invázií

Včera poobede sa nám ozvali pracovníci Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, že v jednom z okien ich budovy sú uväznené netopiere. Už v telefóne bolo celkom jasné, že ide o takzvanú "jesennú inváziu", ktorá je typická pre večernice malé...

Včera poobede sa nám ozvali pracovníci Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, že v jednom z okien ich budovy sú uväznené netopiere. Už v telefóne bolo celkom jasné, že ide o takzvanú "jesennú inváziu", ktorá je typická pre večernice malé. Toto doteraz celkom neobjasnené správanie sa pripisuje neskúsenosti najmä mladých zvierat počas presunu z letných úkrytov na zimoviská. Netopiere vleteli medzi okenné tabule cez horný vetrák a nemohli sa dostať cez úzky priestor von. Našťastie tam boli iba dve noci a tak sme mohli vyslobodiť a vypustiť všetkých 18 zvierat. Otázkou je, či sa takto správa iba druh Pipistrellus pipistrellus alebo aj jeho príbuzný P. pygmaeus. Ak sa aj vám pritrafí takýto prípad, prosím kontaktujte nás.

Peter Kaňuch
Foto: Igor Strhárský