Chiropterologický seminár ChiSe 2012

Medzi významné aktivity Spoločnosti pre ochranu netopierov patrí aj Chiropterologický seminár. Je určený pre širokú odbornú verejnosť z celého Slovenska. Organizuje sa každé dva roky

Medzi významné aktivity Spoločnosti pre ochranu netopierov patrí aj Chiropterologický seminár. Je určený pre širokú odbornú verejnosť z celého Slovenska. Organizuje sa každé dva roky a zúčastňujú sa ho aj chiropterológovia z okolitých štátov. V tomto roku sa Chiropterologický seminár po Liptovskom Mikuláši, Rimavskej Sobote a Košiciach uskutočnil v dňoch 29. 11. – 1. 12. 2012 v Bratislave. Spoluorganizátormi boli Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Miniopterus, Štátna ochrana prírody SR – Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Spolok pre montánny výskum.
Prvý deň sa uskutočnil workshop Apus & Nyctalus. Bol určený predovšetkým krajským a okresným koordinátorom projektu LIFE Apus & Nyctalus v SR, ale aj záujemcom o dlhodobú spoluprácu. Nosnou časťou workshopu bola práca s online databázou Aves Symfony, ktorú viedol jej autor a administrátor A. Kürthy. Nasledovala exkurzia po miestnej časti Bratislavy Karlova Ves s ukážkami realizovaných technických riešení pre ochranu vtákov a netopierov. V poobedňajšom bloku, ktorý viedol J. Šíbl, sa riešila problematika metodiky, propagácie, technických riešení a ďalších aktivít v rámci uvedeného projektu.
Na druhý deň sa uskutočnil samotný Chiropterologický seminár. Otvorili ho zástupcovia organizátorov: R. Lehotský, A. Chorváthová, M. Ceľuch, P. Puchala a S. Bednárová. V doobedňajšom bloku moderovanom J. Zukalom odprezentovali príspevky B. Lehotská, J. Zukal, E. Miková, M. Uhrin, R. Lehotský a J. Kaľavský. V poobedňajšom bloku moderovanom M. Uhrinom vystúpili E. Stanková, V. Dudová, J. Urva, L. Naďo, R. Lehotský a M. Rendoš. Na záver bloku boli B. Lehotskou, R. Lehotským a D. Lobbovou predstavené chované handicapované netopiere. Po krátkej prestávke nasledovala členská schôdza SON vedená M. Ceľuchom. Jej súčasťou boli aj voľby členov nového výboru a diskusia o ďalšom smerovaní a aktivitách spoločnosti. Vo večernom bloku, ktorý moderoval R. Lehotský, predstavil M. Ceľuch prvú slovenskú regionálnu chiropterologickú monografiu Š. Danka Netopiere Vihorlatských vrchov. Nasledovala prednáška R. Bednára o hubách v banských dielach. Výstavu fotografií Banské diela v 3D predstavil P. Ondrus. Večerný program bol ukončený premietnutím rozprávok o netopieroch.
Na tretí deň pripravila B. Lehotská exkurziu po delostreleckých kavernách Brückenkopf Pressburg, ktoré využívajú netopiere na zimovanie. Účastníci si mali možnosť pozrieť žabochody na Železnej studienke, mlyn Klepáč a niekoľko podzemných delostreleckých kavern rôznych typov v okolí vysielača Kamzík. Jazda lanovkou definitívne ukončila celé trojdňové podujatie. Už teraz sa tešíme na 5. jubilejný Chiropterologický seminár, ktorý sa uskutoční v roku 2014.

text: Roman Lehotský
foto: Roman Lehotský, Blanka Lehotská, Martin Ceľuch

Zoznam referátov odprezentovaných na ChiSe 2012

1. B. Lehotská & R. Lehotský: Bývalé delostrelecké kaverny ako zimoviská netopierov

2. J. Zukal, H. Berková & M. Kovařík: Zimování netopýrů v Moravském krasu a WNS

3. B. Lehotská, R. Lehotský & Z. Haceková: Súčasné poznatky o výskyte Geomyces destructans na západnom Slovensku

4. E. Miková, M. Uhrin, K. Varcholová & S. Boldogh: Zimná potrava a aktivita podkovára južného (Rhinolophus euryale)

5. E. Miková, M. Andreas, S. Boldogh, S. Bücs, I. Csősz, M. Dobrý, V. Jehličková, C. Jére, D. Lobbová, L. Naďo, Z. L. Nagy, M. Ševčík & M. Uhrin: Rhinolophus euryale: sumárne výsledky ekologického a populačného štúdia

6. M. Uhrin, E. Miková, M. Rendoš, B. Lehotská, R. Lehotský, P. Estók, T. Görföl, Š. Danko, S. Bücs, C. Jére, I. Csősz, L. Barti, F. Szodoray-Parádi & I. Pocora: Zmeny areálu Hypsugo savii v Panónskom a Karpatskom regióne

7. B. Lehotská & R. Lehotský: Ďalšie nálezy druhu Hypsugo savii na území Bratislavy

8. J. Kaľavský: Rozšírenie dažďovníka obyčajného (Apus apus) a synantropných druhov netopierov (Mammalia: Chiroptera) v Bratislavskom kraji

9. M. Uhrin: Celoslovenská databáza netopierov: utópia alebo realita?

10. E. Stanková & I. Labudíková: Monitoring letných kolónií netopierov v kostoloch Žilinskej diecézy v rokoch 2010 – 2012

11. V. Dudová & M. Uhrin: Vplyv predátora na výletové správanie reprodukčnej kolónie Myotis myotis a Myotis blythii

12. J. Urva & M. Uhrin: Overenie 2D:4D indexu ako sekundárneho pohlavného znaku u netopierov

13. L. Naďo & P. Kaňuch: Voices in darkness

14. B. Lehotská & R. Lehotský: Noc kostolov – nová príležitosť na propagáciu ochrany letných kolónií netopierov

15. M. Rendoš, M. Uhrin & E. Miková: Za liliakmi Rumunska