Chiropterologický seminár 2006

Povzbudení nadšením, ktoré medzi nami zavládlo počas posledného stretnutia SON v Moldave nad Bodvou si vás dovoľujeme pozvať na jesenné stretnutie, na Chiropterologický seminár...

Milí priatelia, netopierári,

povzbudení nadšením, ktoré medzi nami zavládlo počas posledného stretnutia SON v Moldave nad Bodvou si vás dovoľujeme pozvať na jesenné stretnutie, na Chiropterologický seminár. Cieľom stretnutia je výmena skúseností a informácií z činnosti členov SON a ďalších spolupracovníkov. Stretnutie sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši, v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 16. a 17. novembra 2006. Prosím tu si môžete stiahnuť prihlášku s podrobnými informáciami. Program príspevkov a prezentácií budeme priebežne na stránke aktualizovať.

Na stretnutie sa tešia

Marcel Uhrin, Martin Ceľuch & Peter Kaňuch