Čistenie podkrovia Beckov

V duchu našej guánovej tradície pokračujeme na Považí aj v tejto zimnej sezóne 2014/2015. A začali sme skutočne vo veľkom štýle, keďže prvý objekt, ktorý sme čistili od netopierieho trusu, bol kláštorný komplex v Beckove

Čistenie podkrovia Beckov

V duchu našej guánovej tradície pokračujeme na Považí aj v tejto zimnej sezóne 2014/2015. A začali sme skutočne vo veľkom štýle, keďže prvý objekt, ktorý sme čistili od netopierieho trusu, bol kláštorný komplex v Beckove. Beckovská kolónia netopiera obyčajného (Myotis myotis) svojou odhadovanou početnosťou takmer 1500 jedincov patrí k tým najvýznamnejším v regióne. Zvláštnosťou je, že vstupným priestorom pre netopiere je podkrovie kostola, ale inak využíva kolónia podkrovie jedného krídla kláštora. Na základe týchto poznatkov boli už v minulosti v spolupráci ŠOP SR so SON realizované opatrenia, kde bola oddelená časť podkrovia prístupná pre netopiere a väčšia časť bola uzavretá, aby nedochádzalo k poškodzovaniu predmetov a materiálu, uskladneného v týchto priestoroch. Okrem toho boli trámy prekryté „térpapierom“ a pod najviac využívanými časťami podkrovia sa nainštalovali ochranné fólie. Počas dobrovoľníckej akcie v sobotu 29. novembra 2014 sme najskôr odstránili trus, ktorého sa nakoniec nazbieralo viac ako 40 vriec. Následne sme vymenili, resp. opravili prekrytia trámov, ochranné fólie nad podlahou a prekrytia okien. Samotná akcia sa niesla v tak trochu dušičkovej atmosfére, nielen vďaka jej termínu a samotnému „genius loci“ beckovského kláštora, ktorý je vskutku neopakovateľný, ale aj vďaka prebiehajúcej ďalšej akcii v priestoroch kláštora. Takže pri nosení materiálu, a neskôr vriec plných guána, sme sa stretávali s duchmi, strašidlami, princeznami a ďalšími tajomnými tvormi, ktorí sa oduševnene strašili navzájom a občas trochu prestrašili aj nás. Vďaka za výbornú a zmysluplnú prácu patrí ešte stále sa vyskytujúcim ochotným dobrovoľníkom, menovite Ivke Kalafusovej, Katke Peťkovej a mužstvu v zostave Štefan Benko, Andrej Chudý a Pavel Mesároš, bez ktorých by som sa určite v tom podkroví cítila veľmi osamelo. Rovnako musím touto cestou poďakovať aj Evke Stankovej, ktorá robila styčného dôstojníka a pátrovi Leopoldovi Jablonskému z Františkánskeho kláštora v Hlohovci, ktorý ako správca v Beckove vychádza v ústrety ako nám, tak aj netopierom v podkroví. A o zanietení účastníkov pre túto prácu a veci s netopierím trusom spojené svedčí aj fotodokumentácia, z ktorej je jasné, že netopierí trus je nielen odpadovým produktom a dobrým hnojivom, ale môže byť aj dobrým materiálom pre tvorivú činnosť.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Ivana Labudíková