Čistenie kostola v Slovenskej Ľupči

Dňa 25. marca 2023 sa uskutočnilo čistenie evanjelického kostola v Slovenskej Ľupči od guána.

Čistenie kostola v Slovenskej Ľupči

Dňa 25. marca 2023 sa uskutočnilo čistenie evanjelického kostola od guána. V tomto kostole sa nachádza kolónia netopiera veľkého (Myotis myotis) a netopiera Blythovho (Myotis blythii) v počte okolo 250 až 300 jedincov. Vyčistený bol priestor nad hlavnou loďou a na vedľajší priestor pri veži. Spolu sme z podkrovia zniesli 30 plných vriec guána. V poslednom období bol problém najmä s väčším počtom holubov, ktoré využívali podkrovie ako miesto odpočinku ale aj hniezdenia. V spolupráci so správcom kostola sme navrhli spôsob ako zabrániť vletovaniu holubov tak aby ostali vletové otvory priechodzie iba pre netopiere.

Aj touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať správcovi kostola za ústretovosť a aktívnu pomoc pri ochrane netopierov na Slovensku. Poďakovanie za pomoc pri čistení patrí samozrejme aj dvom dobrovoľníkom zo Slovenskej Ľupče.

Autor textu a fotografií: RNDr. Peter Bačkor PhD.