Čistili sme najväčšiu kolóniu netopierov na Slovensku

Netopiere sú už väčšinou blízko zimovísk alebo sa tam ešte snažia dostať. Kostoly ostávajú pusté a to je vhodný čas na čistenie. V Ratkovej sa naposledy čistilo v roku 2004 - až 500 vriec trusu. V lete tu na podkroví...

Netopiere sú už väčšinou blízko zimovísk alebo sa tam ešte snažia dostať. Kostoly ostávajú pusté a to je vhodný čas na čistenie. V Ratkovej sa naposledy čistilo v roku 2004 - až 500 vriec trusu. V lete tu na podkroví evanjelického kostola býva až 5000 samíc netopiera veľkého, ktoré tu privádzajú na svet mláďatá. Je to jedna z najväčších kolónií tohoto druhu v strednej Európe. Po šiestich rokoch sme množstvo trusu odhadli na 200 vriec - a celkom sme sa trafili. Podkrovie sme takmer úplne vyčistili a celkom sa nazbieralo 205 vriec čistého netopierieho trusu - guána. Vďaka Ervinovi nás prišli povzbudiť a pripraviť reportáže aj reportéri z STV, Slov. rozhlasu a nezavislí žurnalisti.

Práce začali okolo desiatej 29.októbra a skončili uložením guána a dočistením okolo 14tej 30. októbra. Práce významne urýchlili Marián a Erik, ktorí nakladali guáno takmer nepretržite a boli najusilovnejší z celej našej 10 člennej partie! Michal vymyslel "lanovku" pomocou ktorej sme mohli bez námahy spúšťať plné vrecia dolu z veže. Ušetril nám veľa mozoľov. Guáno sa potom uložilo do miestneho skladu, kde bude možnosť si ho za dobrovoľný príspevok vyzdvihnúť. Chceme ho teraz propagovať na našej webstránke aj v médiách. Takto môže farnosť získať aspoň malý príspevok na nevyhnutnú údržbu kostola.

Čistenie bolo podporené finančne z prostriedkov získaných v rámci exkurzii kolegov z Anglicka. Vďaka všetkým, ktorí prišli pomôcť a vytvorili tiež vynikajúcu atmosféru. Ďakujeme aj pani farárke a pani Šagulovej, ktorá nám zabezpečovala všetko potrebné.

Martin Ceľuch