Invázia začala v Banskej Bystrici

Začalo sa obdobie "jesenných invázií" druhu Pipiatrellus pipistrellus v mestách

Invázia začala v Banskej Bystrici

Trochu netradičný začiatok augustového týždňa. Ráno telefonát, že v jednom byte na sídlisku Fončorda majú desať netopierov. Uvažujem, že najpravdepodobnejšie to bude raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), ktorý začína pomaly prilietať na svoje synantropné zimoviská v mestách. Pravdepodobne prepadol cez atikovú časť priamo do bytového jadra. Keď vstúpim do malej izby, iba sa začudovane pozerám. Na koberci a nábytku pomerne veľa trusu. Pani rýchlo zatvára dvere, že sa bojí. Po izbe poletuje približne 10 jedincov, ďalších 10 visí na záclone, po zemi sa tiež niečo štverá, pod posteľou ďalšie. Chytím prvého a je to večernica malá (Pipistrellus pipistrellus). Opatrne ich zvešiavam zo záclony, chytám za letu, zbieram zo zeme a dávam do pripraveného prenosného boxu. Za 15 minút ich mám vyše 30 jedincov. Z rohu stále počuť piskot, kontrolujem či nie sú pod alebo za skriňou. Nič. Zvuk sa ozýva z hornej časti nábytku. Na ňom stojí hlinený džbán. Pozriem dnu a tlačí sa tam vyše stovka jedincov. Poviem si tak to je riadna pasca. Netopiere boli v izbe pravdepodobne 5 – 7 dní, nakoľko izba nie je využívaná. Cez vetrací systém okna sa dnu pravdepodobne dostal jeden jedinec a ten ,,zavolal“ ostatné jedince. Spolu 139 jedincov.

Ďakujeme obyvateľom bytu, že sme mohli prísť a zachrániť uväznené netopiere. Žiaľ v džbáne už uhynulo niekoľko desiatok jedincov, ostatné boli vypustené.

Peter Bačkor

 

Odborné informácie k problematike:

Invázie druhu Pipistrellus pipistrellus do budov v období migrácie

Zvláštne správanie druhu večernica hvízdavá (Pipistrellus pipistrellus) v priebehu rojenia alebo v predhibernačnom období predstavujú ohromné masové jesenné invázie do budov vo veľkých mestách. V mnohých budovách prebiehajú invázie vo viacerých po sebe nasledujúcich rokoch. Prevaha mladých jedincov (90 – 99%) a susedstvo so zimnými úkrytmi môže indikovať úhyn neskúsených jedincov počas prieskumných letov (prieskum nových možností pre zimný úkryt) alebo počas migrácií. Invázne správanie bolo u druhu dlhú dobu pozorované v Košiciach a Prešove (východné Slovensko), ktoré sa nachádzajú v blízkosti hromadného zimoviska v jaskyni Erňa v Slovenskom krase. Tento jav pravdepodobne súvisí s masovou zimnou agregáciou v spomínanej jaskyni. To poskytuje možnosť študovať prenos informácií na genetickej úrovni u tohto druhu v celom postreprodukčnom období na základe analýzy vzoriek z invázií, rojenia a hibernácie. V súčasnosti sa štúdiom tejto problematiky zaoberá tím vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej Akadémie Vied vo Zvolene - Marcel Uhrin, Peter Kaňuch a Gréta Nusová.