Malá sčítačková naháňačka

Ako po minulý rok, tak aj tento sme sa moji kamoši Maťo, Fero a ja rozhodli preskúmať a skontrolovať viaceré lokality vo svojom okolí. Prvou z nich bola dňa 27. 12. 2008 preskúmaná malá vodárenská pivnica neďaleko..

Ako po minulý rok, tak aj tento sme sa moji kamoši Maťo, Fero a ja rozhodli preskúmať a skontrolovať viaceré lokality vo svojom okolí. Prvou z nich bola dňa 27. 12. 2008 preskúmaná malá vodárenská pivnica neďaleko Krivošťan, ktorej kontrolu sme, Fero a ja absolvovali v silnom severskom vetri. Nachádzal sa v nej jeden hibernujúci exemplár ucháča sivého (Plecotus austriacus). Po zrealizovaní kontroly v tejto málo významnej lokalite sme sa presunuli do našej známej Krivošťanskej štôlne. Táto štôlňa má už aspoň 20 rokov, je dlhá cca 100 m a nachádza sa v severozápadnej časti vrchu Krivošťianky. V tento deň sme v nej našli, možno aj pre chladné počasie, až 10 ex. netopierov. Tvorili ich – 1 ex. podkovára malého (Rhinolophus hipposideros), 7 ex. netopiera obyčajného (Myotis myotis) ďalej, 1 ex. aktívneho ucháča svetlého/sivého (Plecotus auritus/austriacus) a nakoniec 1 ex. neidentifikovaného netopiera v štrbine štôlne. V tohtoročnej zime to bolo pre nás, ale hlavne pre mňa veľmi bohatý „úlovok“ v tejto štôlni. Po tomto, krátkom aktívnom ščítacom období sme si oddýchli pár dní a už, poď ho dňa 2. 1. 2009 naspäť sčítať do Krivošťanskej štôlne, s cieľom nájsť vzácne sa tu vyskytujúcu večernicu pozdnú (Eptesicus serotinus). Naše horúčkovité, aj keď podľa mňa časté vstupovanie do štôlne, s malým odstupom času od poslednej kontroly, sa vyplatilo. Čakalo nás v nej, sľubované prekvapenie v podobe 1 ex. večernice pozdnej nájdenej po 10 rokoch a 8 ex. netopiera obyčajného. Tento deň sa mi pre tento nález dlho vryje do pamäte. Naše, skoro mesačne dlhé chiropterologické prázdniny sa zas vyplatili, pretože nás lákala kontrola pivnice pod Vinianskym hradom a pivnice v mestskom parku, v starej budove, v Michalovciach. Túto kontrolu sme vykonali Maťo a ja dňa 30. 1. 2009, avšak prvú, pivnicu v Michalovciach som preskúmal sám. Ukrývali sa v nej 2 hibernujúce ex. ucháča sivého a 1 zimujúci ex. uchane čiernej (Barbastella barbastellus). Až po tejto akcii som šiel s Maťom a s chlapčenskou nedočkavosťou pozrieť pivnicu pod Vinianskym hradom. Do obce Trnava pri Lab. sme sa odviezli autobusom a k hradu sme už šliapali pešky po skalnatej ceste. Keď sme už stáli pri hradnom múre, pochytil nás s úžasom krásny výhľad z hradu na obce Trnava pri Lab. a Vinné. Prekrásny bol tiež, výhľad na pokojnú vodu Zemplínskej Šíravy. Po pokochaní krás slovenskej prírody a krajiny sme vstúpili do pivnice. Preskúmanie všetkých štrbín nám trvalo dlho, ale my sme to nevzdali a tak sa naša trpezlivosť vyplatila. Priniesla nám nájdenie 7 ex. uchane čiernej, ktoré pozostávali z dvoch 3-členných zoskupení a 1 solitérneho ex. Kontrola sa skončila. Slnko však malo na ponáhlo, preto sme sa snažili, dostať sa čo najrýchlejšie z hradného vrchu dole do dedín. Urobili sme ešte zopár fotiek a už sme zostupovali dole. Sčítačka sa vydarila. O dva týždne sme Fero a ja zase šli dňa 14. 2. 2009 skontrolovať Krivošťanskú štôlňu. Početnosť v nej, nás však zaskočila, prekvapila a zároveň veľmi potešila. Od poslednej kontroly, ktorá bola 1. 2. 2009 stúpla z 8 ex. na 13 ex., pričom takáto početnosť bola zaznamenaná len raz p. Thomkom približne aspoň pred 15 rokmi. Bodaj by ako tu aj inde bolo zvýšenie početnosti netopierov v každom podzemnom úkryte na Slovensku.V štôlni, toto, väčšinou ľuďmi myslené nešťastné číslo nám prinieslo 4 ex. podkovára malého, 8 ex. netopiera obyčajného a 1 ex. ucháča svetlého s krúžkom, ktorého sme, p. Danko, R. Pristaš a ja okrúžkovali pri odchyte pred štôlňou dňa 10. 10. 2008. Takže na podobné kontroly sa už tešíme aj nabudúce a na ďalší rok tiež plánujeme podobnú Malú sčítačkovú naháňačku. Ak by ste mali chuť a zapáleného chiropterologického ducha aj vy sa na nej môžete zúčastniť, avšak dajte mi včas vopred vedieť.


Patrik Prezbruchý
pixi3@azet.sk
Foto: Martin Lukčo