Našli sme najstaršieho známeho feríka na Slovensku a v Maďarsku

Naši členovia Miroslav Fulín a Stanislav Greš objavili pri sčítaní netopierov v Jasovskej jaskyni najstaršieho zatiaľ známeho podkovára veľkého na Slovensku a v Maďarsku. Gratulujeme!

Našli sme najstaršieho známeho feríka na Slovensku a v Maďarsku

Netopiere sú naozaj dlhoveké. Napriek nebezpečenstvám, ktoré na nich čihajú hlavne v podobe predátorov a ľudských aktivít sa niektoré jedince dožívajú úctyhodného veku. V posledný deň uplynulého roka 2019 sa nám to opäť potvrdilo. 
Pri pravidelnej kontrole Jasovskej jaskyne sme zaznamenali výskyt podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum) označeného krúžkom Budapest 56049.
Visel v Starom dóme na mieste, kde sme ho opakovane zaznamenali aj v minulosti pri kontrole zimovísk netopierov dňa 12.11.1996, 30.11.1997, 14.1.2000, 2.3.2000, 4.2.2004, 28.12.2004, 11.2.2005, 31.12.2015, 24.10.2017 a naposledy 29.12.2017. Ľudovo tento druh netopiera nazývame "ferík".
Krúžkom ho v kostole v maďarskej obci Bodrogkeresztúr  18.8.1993 označil Zoltán Bihari.
Nevieme, koľko rokov mal v čase označenia ale podľa dátumu označenia a odčítania vieme, že žije už 26 rokov a 135 dní.
Je to zatiaľ najstarší žijúci podkovár veľký zaznamenaný na území Slovenska a Maďarska.  

Miro Fulín a Stano Greš