Pomáhali sme v Dubovici

Pomáhali sme v Dubovici

„Pomôž si človeče aj netopierkari ti pomôžu“ asi takto začala komunikácia medzi nami a Mgr. Milanom Tomkom, správcom Rímskokatolíckej farnosti Obetovania Pána v obci Dubovica.  Pod strechou kostola sa nachádzalo guáno, ktoré tu zanechala materská kolónia netopiera obyčajného (Myotis myotis). Guáno je zložené z tiel drobného hmyzu, ako sú komáre, pakomáre, ale aj veľké chrobáky bystrušky, ktoré netopiere lovia. Podľa informácii, sa povala kostola nečistila viac ako 30 rokov. Veľké kopy guána zaťažovali klenbu kostola a hrozilo poškodenie a prepadnutie.  30.11.2019 sme sa rozhodli prísť pomôcť netopierom aj ľuďom vo farnosti v obci Dubovica. Akcia začala inštaláciou svietidiel, aby sme mohli pracovať v podkroví kostola. Potom sme už začali nakladať guáno do vriec a vynášať pred kostol. Za 4 hodiny sa nám podarilo naplniť 80 vriec cca po 20 kg. Strechu kostola sme odľahčili približne o 1600 kg guána. Čistenie podkrovia bude pokračovať aj v budúcom roku, nakoľko sme ostali zaskočení množstvom trusu.

Ďakujeme za pomoc a milé prijatie pánovi farárovi Mgr. Milanovi Tomkovi a kurátorovi Františkovi Olejňákovi.

Čistenia kostola sa zúčastnili pracovníci prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach v zložení: Peter Ledvák, Stanislav Levendovský, Peter Krišovský a členovia a sympatizanti SON: Miroslav Fulín, Stanislav Greš, Tomáš Vatycha a Ladislav Sedlák.

Táto akcia bola realizovaná vďaka vašej podpore cez 2% z dane, alebo priamo darom.