Prežijú netopiere na zimovisku Lom diery pri Kysihýbli?

V apríli tohto roku bol zaznamenaný masový úhyn netopierov v banskom podzemnom priestore Lom diery v Kysihýbli - Šiavnické vrchy...

V apríli tohto roku bol zaznamenaný masový úhyn netopierov v banskom podzemnom priestore Lom diery v Kysihýbli - Šiavnické vrchy. Lokalita je na náučnom chodníku a je často navštevovaná, pred vchodom je používané ohnisko, ale úhyn bol spôsobený dymom z horiacich plastov, ktoré niekto použil na vyrobenie fakle alebo čohosi podobného. V podzemí bolo dlhú dobu po incidente cítiť zápach po horiacom plaste, stropy spálené dymom, ktoré pri pravidelnej zimnej kontrole začiatkom februára neboli prítomné. Zaznamenané boli uhynuté jedince podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) asi 90 % a netopiera obyčajného (Myotis myotis) - bežne prítomné druhy na zimovisku. V čase hibernácie nemali šancu úniku pred týmto šialeným ľudským počinom. Prípad riešili dvaja naši členovia za účasti polície a pracovníkov a riaditeľa miestne príslušnej ŠOP SR - Správy CHKO Štiavnické vrchy. Identifikovaných bolo 33 uhynutých jedincov, na základe spoločenskej hodnoty týchto chránených živočíchov bola vyčíslená škoda v hodnote 11 000 eur.
O prípad sa zaujímali aj médiá - vyšiel článok v týždenníku PLUS 7 DNÍ (autor: Peter Kubínyi) a bola odvysielaná reportáž v správach RTVS. Link na článok a fotodokumentácia z lokality tu: http://www.pluska.sk/plus-7-dni/relax/masaker-kysihybli-po-chranenych-netopieroch-zostali-iba-guce-bielej-plesne.html


Túto zimnú sezónu sa situácia opakuje. Začiatkom decembra boli v podzemí nové vyhorené fakle vyrobené z plastov. Podzemie je v súčasnosti obývané viac ako 50 jedincami štyroch druhov netopierov. S úmyslom pomôcť netopierom prežiť zimné obdobie sme na lokalitu osadili tabuľu, ktorá na výskyt netopierov upozorňuje.

Prosíme o rešpektovanie kľudu a zachovanie prirodzených podmienok v tomto podzemnom priestore, ktorý predstavuje pre netopiere životne dôležitý úkryt.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

kolektív členov SON

Foto: J. Rys