Stretnutie členov SON

V predjarnej nálade sa zišli členovia a noví záujemcovia o členstvo v organizácii na víkendovom stretnutí v domčeku SZOPK v Moldave nad Bodvou. Po piatkových úvodných večerných diskusiách sme sobotné dopoludnie začali klasickými správami. Na stretnutí sa členovia zaoberali hlavne otázkou budúcnosti organizácie....

V predjarnej nálade sa zišli členovia a noví záujemcovia o členstvo v organizácii na víkendovom stretnutí v domčeku SZOPK v Moldave nad Bodvou. Po piatkových úvodných večerných diskusiách sme sobotné dopoludnie začali klasickými správami (výročná správa o činnosti, finančná správa, správy z EUROBATS a pod.), kde sme zhodnotili, čo všetko sme za ten rok opäť spravili. Na stretnutí sa členovia zaoberali hlavne otázkou budúcnosti organizácie. Ako jediná forma jej existencie pre ďalšie obdobie sa javí v podobe realizácie väčšieho projektu s minimálne jedným plateným zamestnancom sekretariátu. V tomto zmysle sme sa dohodli na postupných krokoch. Zvolili sme si staronový výbor v zložení Martin Ceľuch, Peter Kaňuch a Marcel Uhrin. Marcela vítame opäť vo výbore ;)

Za nových členov SON boli jednohlasne prijatí všetci ôsmi noví záujemcovia. V sobotu večer bolo prezentovaných deväť zaujímavých referátov a jeden videofilm na rôzne témy ochrany a výskumu netopierov. V nedeľné ráno sa uskutočnila veľmi pekná exkurzia do Jasovskej jaskyne za sprevádzania M. Fulínom. Početné zoskupenia podkovárov veľkých boli pre všetkým vzrušujúcim zážitkom. Zo stretnutia sme odchádzali všetci pozitívne naladení a aj v konečne jarnom slnku sme mali pocit, že dobrovoľnícka ochrana netopierov na Slovensku má budúcnosť.

Peter Kaňuch

 

Prednesené referáty:

Hapl E.: Praktická ochrana podkrovných a podzemných úkrytov (Ratková, Dielik, Rákoš): doterajšie skúsenosti a perspektívy
Ceľuch M.: Riešenia problémov s netopiermi na sídliskách
Boďová M. & Obuch J.: Netopiere v budovách Turca
Fulín M.: 10 rokov monitoringu netopierov v Jasovskej jaskyni
Ceľuch M.: Loviská netopierov v bukovo-dubových lesoch
Kaňuch P.: Vertikálne rozšírenie netopierov Poľany
Uhrin M.: Do púští (nielen) za netopiermi
Kaňuch P.: Súčasný stav poznania a otázky vo výskume karpatských netopierov

Film:

Za netopiermi starého parku (P. Kaňuch)