Počet nájdených výsledkov: 3
Terénne stretnutie SON - Nízke Tatry
Stretnutie bolo zamerané na prieskum málo poznaného územia južných svahov Nízkych Tatier. Napriek teplému počasiu, ktoré neprialo nášmu zámeru - mapovať podzemné zimoviská netopierov v tomto území, stretlo sa nás 8 členov SON...
28.11.2003
Ekovýchovný program Netopiere Tatier
Jedným z nástrojov, ktorým pomáhame chrániť netopiere, je ekovýchova. Okrem množstva besied, prednášok, aktivít pre verejnosť aj školy sme v tomto roku začali spolupracovať s lesnými pedagógmi Štátnych lesov TANAPu...
07.10.2013
Žijú netopiere vo vyšších nadmorských výškach?
Jeden z bielych bodov na pomyslenej mape výskytu netopierov Slovenska, sú určite vysoké pohoria. Z vysokohorského prostredia máme pomerne málo údajov...
04.11.2016