Tlačová správa: Raniak hrdzavý sa stal netopierom roka 2016

Zdatnému letcovi schopnému dosiahnuť rýchlosť viac ako 50 km/h tento titul udelila spoločnosť BatLife Europe...

Zdatnému letcovi schopnému dosiahnuť rýchlosť viac ako 50 km/h tento titul udelila spoločnosť BatLife Europe. Raniak loví vo výškach až do 1000 metrov na otvorených priestranstvách, nad lesným porastom, či nad vodnými plochami. Živý sa najmä väčším hmyzom, ako sú nočné motýle a chrobáky, ktoré sa zvyknú dostávať k ľuďom najmä pri večernom vetraní v rozsvietenej miestnosti. Na jar a na jeseň je možné raniaka pozorovať ako loví aj v priebehu dňa. Slovensko je veľmi významné zimovisko tohto druhu a miesto, kde sa pári v jesennom období. Podľa Martina Ceľucha zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku sa s ním u nás najčastejšie stretnete na sídliskách v mestách. „Vytvára tam početné kolónie a osídľuje štrbiny a dutiny medzi panelmi. V posledných rokoch je tento druh ohrozený najmä zatepľovaním budov a naša Spoločnosť mu venuje veľká pozornosť,“ povedal Ceľuch.

Na jeho záchranu sa na Slovensku realizovali dva rozsiahle projekty financované z nadacií DBU a programu LIFE+ Európskej komisie. „Každoročne zachraňujeme stovky raniakov, ktoré zablúdia do bytov, keď hľadajú úkryty v panelákoch. Druh je na Slovensku stále veľmi početný a prispieva tak k pestrosti života v mestách, čo zvyšuje ekologickú stabilitu,“ dodal Martin Ceľuch. Raniak hrdzavý je rozšírený vo veľkej časti Európy. Oblasti rozmnožovania tohto druhu sa nachádzajú hlavne v severovýchodnej časti Európy, hibernuje hlavne v jej juhozápadnej alebo južnej časti. Raniak je typickým lesným druhom, ale vyskytuje sa aj na iných lokalitách a tiež v mestách. Úkryty si nachádza v dutinách stromov a na juhu Európy tiež v jaskyniach. Vďaka spoločnosti BatLife Europe sa podľa jej predsedu Dr. Jasja Dekkera, viac ako 30 krajín Európy zameria na propagáciu ochrany a zvýšenie povedomia verejnosti o tomto neobyčajnom druhu netopiera v roku 2016. “Partneri BatLife Europe zvolili raniaka hrdzavého za ‘Netopiera roka 2016’ pretože tento fascinujúci druh je známy migráciou na dlhé vzdialenosti. Ako taký, je vynikajúcim príkladom toho, aké je dôležité pozrieť sa aj za hranice a medzinárodne spolupracovať pri ochrane citlivých druhov. Práve to bolo dôvodom, prečo bolo založené BatLife Europe: pomáhať netopierom a umožniť spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností medzi mimovládnymi organizáciami,“ vysvetlil Dekker.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Poznámky :

- BatLife Europe je medzinárodná mimovládna organizácia zložená z partnerských národných organizácií na ochranu netopierov, ktoré sa zaviazali propagovať ochranu netopierov na území celej Európy.

- Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) je mimovládna organizácia (občianske združenie) zameraná na ochranu a výskum netopierov, ich biotopov a osvetovú činnosť s celoslovenskou pôsobnosťou.

- Prílohy: fotografia pre použitie s touto tlačovou správou

Kontaktná osoba:
Martin Ceľuch, Tel: 0910-946 793, martin.celuch@gmail.com

Tlačová správa v PDF na stiahnutie