Zasadnutie Poradného zboru EUROBATS

V dňoch 6.-11.5.2006 sa uskutočnilo v poradí 11. zasadnutie Poradného zboru EUROBATS, tentoraz v hlavnom meste Luxemburgska, Luxembourgu. Okrem pracovných rokovaní boli na programe aj informatívne výlety. Zaujímavá bola napr. návšteva lokality Mellerdall, nazývanej aj "Malé Švajčiarsko" ...

V dňoch 6.-11.5.2006 sa uskutočnilo v poradí 11. zasadnutie Poradného zboru EUROBATS, tentoraz v hlavnom meste Luxemburgska, Luxembourgu. Okrem pracovných rokovaní boli na programe aj informatívne výlety. Zaujímavá bola napr. návšteva lokality Mellerdall, nazývanej aj "Malé Švajčiarsko". Lokalita je tvorená rôznymi pieskovcovými formáciami, úzkymi dolinami a zachovalými pôvodnými lesnými porastami. V rozsiahlych podzemných priestoroch bol zistený zimný výskyt 13 druhov netopierov.
Ďalšou zastávkou bola lokalita Friemholz (les s rozlohou cca 180 ha). V roku 2004 sa tu začal realizovať projekt zameraný na štúdium ekológie netopiera Bechsteinovho (Myotis bechsteinii). Išlo o kolóniu 30 samíc, kde každej samici bola aplikovaná vysielačka a jedince boli telemetricky sledované v mesiacoch máj, jún a júl 2005. Výskum priniesol zaujímavé výsledky: samice využívali spolu 13 denných úkrytov a preletové vzdialenosti samíc sa pohybovali od 98 m do 881 m.
Rokovacie dni, ako to už býva zvykom, sa niesli v duchu prijímaní a schvaľovaní rôznych rezolúcií a odporúčaní na ochranu netopierov v Európe a intenzívnej práce v jednotlivých špecializovaných skupinách, zameraných napr. na ochranu podzemných a nadzemných úkrytov netopierov, ochranu netopierov v lesných ekosystémov, problematiku vplyvu veterných elektrární na netopiere, prípravu jednotnej metodiky monitoringu. Za zmienku stojí, že na tomto zasadnutí bola vytvorená nová skupina, zameraná na možnosti využitia netopierov ako bioindikátorov. Záujemcovia si môžu z oficiálnej stránky www.eurobats.org stiahnuť príslušné dokumenty, ako napr. národné správy o implementácii dohovoru v jednotlivých členských krajinách, správy o činnosti jednotlivých skupín a pod.
V tomto roku (4.-6.9.2006) sa v Ljubljane (Slovinsko) uskutoční aj 5. zasadnutie členských krajín dohovoru.

Ľubomíra Vavrová